Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 20 april

  ”Vi har sett tecknen i skyn under lång tid”

  Stora Ensos besked att sluta med papperstillverkning i Kvarnsveden kommer inte som en chock för skogsanalytikern Oskar Lindström på Danske Bank. Men det väcker många frågor hos skogsägare.

   I Kvarnsveden producerar Stora Enso förbättrat tidningspapper, obestruket journalpapper och förpackningspapper fram till tredje kvartalet i år. Årskapaciteten ligger på 600 000 ton totalt.
  I Kvarnsveden producerar Stora Enso förbättrat tidningspapper, obestruket journalpapper och förpackningspapper fram till tredje kvartalet i år. Årskapaciteten ligger på 600 000 ton totalt. FOTO: Stora Enso

  Stora Enso ska stänga sin anläggning i Kvarnsveden för gott. Den kommer inte att konverteras till kartongtillverkning eller säljas till någon annan aktör i nuläget. Det berättade företagsledningen på en presskonferens med anledning av tisdagsmorgonens besked.

  Efterfrågan är på historiskt låg nivå och kommer att fortsätta att ligga där under överskådlig tid, menar bolagsledningen. Dessutom finns det en enorm överkapacitet på marknaden, även efter att Stora Enso stängt sina anläggningar.

  Enligt Stora Ensos analys kommer produktionen av tidningspapper i Europa att ligga på omkring 8 miljoner ton 2021 och 2022, för att sedan sjunka till drygt 7,5 miljoner ton från 2023 till 2025. Samtidigt beräknas efterfrågan landa på drygt 7 miljoner ton 2021, för att sedan sjunka till 5,5 miljoner ton 2025.

  ”Följer bara SCA:s beslut”

  Beskedet om att anläggningen i Kvarnsveden ska läggas ner kommer inte som en chock för Oskar Lindström, skogsbranschanalytiker på Danske Bank:

  – Vi har sett tecknen i skyn under lång tid. Det här följer bara SCA:s beslut, säger han och syftar på att pappersmaskinen i Ortviken, den sista anläggningen där bolaget producerade tryckpapper, stängdes för gott i februari i år.

  På lång sikt kommer det att byggas upp en efterfrågan på massaved igen, tror han. Men just nu ser det annorlunda ut:

  – Priset sätts utifrån utbud och efterfrågan. Det höga priset på sågade trävaror som håller uppe avverkningstakten innebär att det även kommer in en hel del massaved. Samtidigt ser vi hur efterfrågan på papper bara minskar.

  I första hand är det importen av massaved som kommer att påverkas, tror han.

  Kan massaved rädda den framtida efterfrågan på bioenergi?

  – Möjligen. Men då pratar vi om anläggningar som inte är klara på den här sidan 2025. Så det spelar ingen roll för vad skogsägarna får för massaveden de närmaste åren. Och både när det gäller bioenergi och grön kemi vill man utgå från så billiga råvaror som möjligt, frågan är då om det handlar om massaved eller helt andra produkter, säger Oskar Lindström.

   Beskedet att Stora Enso lägger ner i Kvarnsveden överraskade inte Danske Banks branschexpert Oskar Lindström.
  Beskedet att Stora Enso lägger ner i Kvarnsveden överraskade inte Danske Banks branschexpert Oskar Lindström. FOTO: Alexander Donka

  Han fortsätter:

  – Men det kan svänga fort. Det var inte länge sedan många, även jag, talade om att det var brist på massaved. Och SCA bygger ut i Obbola och det finns en efterfrågan på CTMP (kemitermomekanisk massa, vanlig vid kartongtillverkning, reds anm).

  Samtidigt är massaveden en fin råvara som man ska förädla så långt det bara går, menar Oskar Lindström.

  Mellanskog står rustade

  Ett tråkigt besked för regionen, kommenterar också Mellanskogs kommunikationschef Marie Wickberg. Stora Enso ska dock inte vara en stor kund för Mellanskogs medlemmar.

  Hon kan inte kommentera hur stor virkesvolymen är i procent, men säger att Mellanskog har jobbat strukturellt för att bredda sin marknad. I dag säljs volymer både norrut och söderut för att föreningen ska bli mindre sårbar, för den här typen av marknadsförändringar.

  En annan central fråga är vad detta får för konsekvenser för massavedspriserna?

  – Ja och där är vår bedömning att det inte kommer att få någon betydelse för vår prisbild på massaved, säger Marie Wickberg.

  Nätreaktioner

  I skogsgrupperna på nätet är tongångarna delade. Dels diskuteras den allt hårdare konkurrensen från länder med billig pappersproduktion, dels förs diskussioner kring hur det kommer att behövas mer massaved på sikt för att ersätta förpackningar i plast.

  För skogsägaren och träförädlaren Hansolov Lönn i Järbo väcker dagens besked från Stora Enso många frågor.

  – Jag är ingen stor leverantör till Stora Enso men det känns för jävligt att de svenska jobben försvinner. Vad ska vi leva av till slut? frågar han sig.

   Hansolov Lönn.
  Hansolov Lönn. FOTO: Ulf Aronsson

  Utmaning

  Skogsindustrins ambition, säger han, är på sikt att växla över till mer biodiesel och textil, men det ser han samtidigt som en stor utmaning eftersom produktionen av biodiesel till stor del är beroende av de restprodukter som massaindustrin genererar.

  Han befarar att dagens besked kommer att skapa en negativ utveckling för massapriserna.

  – Det kommer naturligtvis att gå neråt, jag upplever att det är det som är strategin. 75 procent av volymen går i dag till massaindustrin, så vi har målat in oss i ett hörn i Sverige, säger han.

  Stora Enso

  Företaget har cirka 23 000 medarbetare i över 50 länder. År 2020 uppgick omsättningen till 8,6 miljarder euro.

  Anläggningar i Sverige:

  • Skoghall och Fors (kartong)

  • Kvarnsveden, Hylte, Nymölla och Skutskär (papper)

  • Ala och Gruvön (sågverk)

  Anläggningen i Kvarnsveden stängs tredje kvartalet i år. Där produceras förbättrat tidningspapper, obestruket journalpapper och förpackningspapper. Den årliga kapaciteten är 600 000 ton. Antal anställda: 420 stycken.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen