Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 23 december 2017

  Så länge dröjer körskadestatistiken

  Nu ska Skogsstyrelsen börja ta fram statistik för körskador. Men det dröjer innan de första siffrorna presenteras.

  Enligt SMHI har det varit en ovanligt regnig höst i år. Särskilt i östra Sverige, Skåne och Blekinge.

  – Nivåerna ligger på mellan 100 och 150 procent. Då är 100 den normala nederbörden för årstiden, säger Lasse Rydqvist, meteorolog på SMHI.

  Han berättar att det regnat mellan 50 och 80 millimeter under september och mellan 50 och 70 millimeter i oktober och november.

  – Förra hösten var det nästan ingenstans i landet som låg över normala nivåer. På sina ställen var det så lågt som 75 procent av normal nederbörd. Men nu kan jag förstå att många tycker att det regnar varje dag.

  VIDEO: ATL TV Party i surhålet

  Den ovanligt blöta marken kan orsaka stora körskador i skogen, men det finns ingen övergripande statistik över sådana skador i Sverige.

  Årliga inventeringar

  Varje år inventerar dock Skogsstyrelsen ett urval av de anmälningar om föryngringsavverkning som kommer in.

  Då tittar man på ett objekt före avverkning samt två år efter avverkning och bedömer vad som hänt med, bland annat, hänsynskrävande biotoper, mängden lämnade fristående hänsynsträd och mängden död ved överfarter över vattendrag och kantzoner mot vatten. Men eventuella körskador ska också dokumenteras.

  Ny statistik på gång

  – Vi håller på att sjösätta en ny inventering som ska ligga till grund för officiell statistik. De första objekten inventerades efter avverkning nu i höst, men vi har inte hunnit sammanställa några resultat, säger Magnus Fürst på Skogsstyrelsen.

  Skogsstyrelsen beräknar att man ska lotta ut ungefär 800 objekt per år för inventering. Under 2017 har det hittills lottats ut 642 ärenden som ska inventeras före avverkning över hela landet.

  LÄS OCKSÅ: De är miljardärer på skog

  Totalt har ett 30-tal ärenden inventerats efter avverkning. Resultaten ska presenteras som treårsmedel för att få tillräckligt säkra resultat. Det betyder att de första officiella resultaten från denna inventering tidigast kommer våren 2021, även om det kan komma preliminära resultat tidigare.

  Mer objektiv

  – Tidigare kallades inventeringen polytax. Det är i princip samma innehåll, men nu har den gjorts om för att, så långt som möjligt, vara en ännu mer objektiv inventering. Och tanken är att inventeringen ska visa trender i skogsbruket.

  Skogsstyrelsen kommer också att få bättre tillgång till fler flygbilder, satellitbilder och drönarfoto för att bedöma hänsynen och eventuella skador i skogen.

  – Då kan man gå in och jämföra bilder och få fram körskador.

  KOLLA VÄDRET: Här ser du när det regnar hos digLÄS OCKSÅ: Extremt regnig höst försvårar avverkningenLÄS OCKSÅ: Nu kastar Norske Skog in handsken

  Relaterade artiklar

  Till toppen