Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 10 mars 2017

  "Så här kan vi inte ha det"

  Jan-Erik Andersson JO-anmälde Skogsstyrelsen när det drog ut med svaret på hans begäran om sekretess på avverkningsanmälan. Nu har han fått svar, men är inte mer nöjd för det.

   Jan-Erik Andersson.
  Jan-Erik Andersson. FOTO: EU-bonden

  Jan-Erik Andersson begärde sekretess på den avverkningsanmälan han lämnade in den 6 oktober i fjol. Men svaret drog ut på tiden, och tills slut tröttnade Jan-Erik och JO-anmälde Skogsstyrelsen.

  Efter fyra och en halv månad har han nu fått svar på sin begäran.

  – Jag fick ett mycket märkligt brev. En sida har rubriken ”Beslut”, men där finns ingen beslutsmening och anges inte heller vilket lagrum de stöder sig på. Brevet avslutas med att det inte går att överklaga, men att jag i stället kan göra en polisanmälan för brott mot tystnadsplikten. Sen följer ett personligt brev med en lång harang om nyttan med webbpublicering, berättar Jan-Erik Andersson.

  – Det här uppfyller inga som helst krav på myndighetsbeslut, och i princip alla beslut kan överklagas. Och vilken tystnadsplikt syftar de på? Om det finns en sån borde myndigheten själva vara medvetna om det.

  Mer lättillgängliga på webben

  Skogsstyrelsen har publicerat avverkningsanmälningar sedan 2007, men 2015/2016 gjordes en ändring så att de blev mer lättillgängliga på webben.

  – Som skogsägare har man en påtvungen relation med Skogsstyrelsen vid avverkningar större än 0,5 hektar. Därför måste myndigheten vara mycket försiktig med innebörden i den relationen vid webbpublicering. Det vore en annan sak om relationen var frivillig, säger Jan-Erik Andersson.

  Han jämför med den så kallade Juniräkningen inom lantbruket. Där är all information om lantbrukarens verksamhet strikt skyddad av sekretess.

  JO har påbörjat en utredning av hans anmälan. Men Jan-Erik Andersson är medveten om att den som mest kan leda till att Skogsstyrelsen får kritik.

  – Här måste alla krafter bidra. Jag gör mitt och andra gör sitt. Så här kan vi inte ha det, det kommer sluta med elände, dels för enskilda skogsägare, dels för kollektivet.

  Relaterade artiklar

  Till toppen