Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 13 augusti

  Så har coronapandemin påverkat virkespriserna

  Virkespriserna har sjunkit i sommar. För massaved ligger nedgången på 10-20 procent och för sågtimmer 20-30 procent. Tre faktorer avgör hur priserna utvecklas i höst.

  FOTO: Thomas Adolfsén/Scandinav/TT

  Den virkesprisänkning som bolagen kommunicerade tidigare i sommar syns nu tydligt i Virkesbörsens siffror. Först sjönk priserna i norra Sverige, därefter i Mellansverige och 17 juli ”marknadsanpassade” Södra virkespriserna nedåt.

  Södra sätter lite grann tonen på virkesmarknaden i södra Sverige. Det var länge sedan de gjorde några justeringar på sina offentliga listor och övriga bolag som Holmen och Sveaskog har följt efter, säger Per Hedberg, marknadsanalytiker på Virkesbörsen.

  Bakgrunden är den ökade osäkerheten och den kraftiga inbromsningen i den globala ekonomin till följd av coronapandemin. Samtidigt har krisen påverkat bolagen olika. Exporttunga bolag och segment har sett strypt efterfrågan när länder stängt ned medan andra bolag med fokus på sågade trävaror till den inhemska byggmarknaden närapå gynnats.

  Tryckpapper hör till de verkliga förlorarna.

  SCA:s försäljning minskade

  Till exempel SCA noterade en kraftig minskning av försäljningen i sin senaste kvartalsrapport. Det är förklaringen till att man sänker massaved och klentimmer mer än sågtimmer, säger Per Hedberg.

  Utöver detta har vi även kronförstärkningen mot viktiga exportvalutor. Det gör att de exportorienterade bolagens lönsamhet pressas och därmed betalningsförmågan för virket, enligt Per Hedberg.

   Per Hedberg, grundare av Virkesbörsen.
  Per Hedberg, grundare av Virkesbörsen. FOTO: Privat

  Han pekar samtidigt på att det också kommer signaler om att världsekonomin repar sig snabbare än väntat och att efterfrågan därmed kan komma att öka.

  – Osäkerheten om vart priserna tar vägen är stor. Blir det en snabb återhämtning och förbättrad konjunktur efter covid-19 stiger priserna. Starkare krona betyder i stället en fortsatt nedgång, säger Per Hedberg.

  Utöver det finns det ingen som i dagsläget riktigt har grepp om hur stora konsekvenserna blir av barkborren.

  – Den kryper bara längre och längre norrut och jag tror att vi regionalt kommer att få väldigt stora effekter. Ännu finns det fortfarande kanaler för att bli av med det skadade virket och få betalt för det utomlands, säger Per Hedberg.

  I sin virkesprisindikator pekar Virkesbörsen på tre faktorer som kommer att styra priserna framöver.

  – Marknaden står just nu och väger. Det som kommer att avgöra vilket håll virkesmarknaden rör sig framöver är; konjunkturen efter corona, valutan och barkborren, säger Per Hedberg.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen