Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 12 oktober 2017

  Rovdjur orsakar betydande förluster

  – Pengarna kompenserar inte fullt ut för alla de faktiska problemen och skadorna.

  Det säger Inga Ängsteg, verksamhetsansvarig på Viltskadecenter vid SLU.

  Drygt 70 miljoner kronor per år i skadeersättning för rovdjuren. Är det en hög eller låg kostnad?

  ”Om kostnaden är hög eller låg i ett samhällsperspektiv beror på vad man jämför med. Varje skattekrona har alltid ett alternativt användningsområde”, säger Inga Ängsteg, som svarar på ATLs frågor på mejl.

   I vissa områden är björnar ett stort problem när de dödar många renkalvar.
  I vissa områden är björnar ett stort problem när de dödar många renkalvar. FOTO: Åke Lindau

  ”Vilka skador och kostnader de stora rovdjuren orsakar enskilda företagare, djurhållare och markägare är det i dag ingen som har någon bra uppfattning om i kronor. Påverkan på lantbruksnäringen och främst tamdjurshållarna och är betydande inom områden och län med stationära vargar. Det gäller dels direkta förluster av djur som försvinner eller blir utskrämda från hagar som är svåra att verifiera och omfattande kostnader för merarbeten kring stängsling, underhåll av stängsel och ökad tillsyn. SLU har haft uppdrag av den tidigare regeringen att räkna på en del av detta.”

  Betesskador kostar miljarder

  ”Klövviltets betesskador på skog beräknas dock kosta skogsägare miljardbelopp varje år. Men när det gäller klövvilt så är det markägarna och jägare som gemensamt ska balansera viltstammarna mot skadorna, även om det i praktiken naturligtvis är oerhört komplicerat, men där har parterna i alla fall en möjlighet att beskatta stammarna. När det gäller skador av så kallade fredade arter, till exempel stora rovdjur, finns den möjligheten inte på grund av politiska beslut och lagstiftning”, fortsätter Inga Ängsteg.

   Inga Ängsteg, verksamhetsansvarig på Viltskadecenter vid SLU.
  Inga Ängsteg, verksamhetsansvarig på Viltskadecenter vid SLU. FOTO: Jenny Svennås-Gillner; SLU

  Räcker pengarna till för att täcka de faktiska skadorna?

  ”Pengarna räcker som det ser ut i dag för skador på annat än ren, men pengarna kompenserar ju inte fullt ut för alla de faktiska problemen och skadorna.”

  LÄS MER: Så mycket kostar de svenska rovdjuren

  Är systemet rätt och rättvist utformat, till exempel vad gäller ersättningen för renar?

  ”Nej, inte generellt för samtliga rovdjursarter. Det är ju stora olikheter mellan rovdjursarter och mellan ren och övriga tamdjur. Variationen mellan samebyarna är också stor när det gäller rovdjurskador. Vissa skogsamebyar har väldigt stora förluster till björn. I samband med att vajorna kalvar på våren kan björnar döda upp till 50 procent av kalvarna. För dessa skador utgår minimal ersättning. Även skador av kungsörn kan vara betydande i vissa byar.”

  Har systemet med ersättning haft någon inverkan på acceptansen för rovdjur?

  ”Jag har inget generellt kort svar på det. Det kräver en väldigt lång utläggning. Det korta svaret skulle möjligen bli nej. Sedan är frågan vad du menar att acceptans är eller vad eventuell acceptans innebär i förlängningen? Minskad illegal jakt?”

  LÄS OCKSÅ: Rovdjur påverkar tjäderstamLÄS OCKSÅ: Populär jakt tappar formen

  Relaterade artiklar

  Till toppen