Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 24 april 2019

  Rivstart för rustad brandberedskap

  Sedan i fjol har Myndigheten för Samhällsberedskap, MSB, vidtagit en mängd åtgärder för att höja beredskapen för skogsbränder. De sattes på prov direkt under påskhelgen.

   – Vi får väldigt höga brandriskvärden allt tidigare, säger Anneli Bergholm Söder.
  Bild 1/2 – Vi får väldigt höga brandriskvärden allt tidigare, säger Anneli Bergholm Söder. FOTO: Ulf Aronsson
   – Vi får väldigt höga brandriskvärden allt tidigare, säger Anneli Bergholm Söder.
  Bild 2/2 – Vi får väldigt höga brandriskvärden allt tidigare, säger Anneli Bergholm Söder. FOTO: Mats P. Ostelius

  – Nu har vi ett ovanligt läge där säsongen för gräsbrand och skogsbrand överlappar varandra och flyttas allt längre norrut. Normalt brukar det vara några veckors mellanrum.

  Det säger Anneli Bergholm Söder, chef för MSB:s operativa avdelning. I år har skogsbrandssäsongen startat ovanligt tidigt, vilket varit en trend de senaste fem åren. Men att det skulle vara en klimateffekt vill Anneli Bergholm Söder inte påstå.

  – Vi kan bara konstatera att vi får väldigt höga brandriskvärden allt tidigare. De värden vi ser just nu förekommer normalt framåt augusti.

  Hon tycker också att de åtgärder som vidtagits för att förbättra brandberedskapen redan kommit till användning.

  – Till exempel de nya avtalen om helikopterberedskap. Nu har vi fyra helikoptrar vid branden i Hästveda, och placerar två vardera med höjd beredskap i Västerås, Göteborg och Växjö. Vi ser också att räddningstjänsten varit mer proaktiv, säger hon.

  Organisation och kompetens

  Med den förstärkta helikopterberedskapen ska bränder kunna slås ut snabbt i ett tidigt skede, innan de bli storbränder. Men när Morgan Johansson i fjol presenterade sin skogsbrandsutredning konstaterade han att de resurser som fanns, inklusive stöd från EU, faktiskt hade räckt till under fjolåret. I stället identifierades brister i organisation och kompetens. Så frågan är om det hjälper med fler helikoptrar om det saknas folk på marken som kan dirigera dem?

  – Vi kommer också att ha utbildningar i hur man dirigerar helikoptrar eller andra flygande resurser, säger Anneli Bergholm Söder.

  – Dessutom tillhandahåller vi kurser och utbildningar i skogsbrandsbekämpning för räddningstjänsterna. Vi kan inte tvinga någon att gå, intresset måste komma från dem, men jag upplever att intresset är stort.

  Bland MSB:s nya åtgärder ingår också en ökad förmåga att stötta aktörer med samverkan och ledning, mäkla och prioritera resurser samt att stärka samarbetet med utländska aktörer. Men MSB kan inte påverka alla faktorer, som till exempel räddningstjänsternas storlek och organisation. Eller hur de i sin tur organiserar frivilliginsatser från till exempel lantbrukare vid släckningsarbete.

  – De nätverken måste byggas upp lokalt, säger Anneli Bergholm Söder.

  Förebyggande arbete

  Hon anser att med de åtgärder som MSB vidtagit är Sverige bättre rustat att snabbt släcka bränder tidigt, men att det också finns en större uthållighet vid storbränder.

  Allra bästa sättet att undvika problem med skogsbränder är naturligtvis att de aldrig startar. Och enligt Anneli Bergholm Söder omfattar även åtgärderna sen i fjol förbättringar av det förebyggande arbetet, till exempel ett förbättrat prognossystem för skogsbrand.

  – Men också brandflyget, det vill säga flygspaning efter bränder, som vi ansvarar för. Vi börjar tidigare, anpassar flygspaningen efter brandriskprognoserna och budgeten anpassas efter behovet. Det syntes bland annat i fjol då kostnaderna steg rejält.

  MSB:s åtgärder för bättre beredskap

  För att Sverige ska stå bättre rustat att hantera skogsbränder har MSB bland annat:

  Skaffat tillgång till helikoptrar för vattenbombning av bränder.

  Ökat antalet skogsbrandsdepåer från 15 till 24.

  Stärkt förmågan att ta emot internationellt stöd.

  Stärkt förmågan att stötta de olika aktörerna med samverkan och ledning.

  Utvecklat samordningen av frivilliga.

  Utvecklat ett nytt prognossystem för brandrisker.

  Tagit fram vägledning för skogsbrandssläckning.

  Tar fram vägledning för eldningsförbud.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen