Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 27 juli 2019

  Risk för bränder över hela landet – så skyddar du din skog

  Över hela landet råder risk för skogsbränder och det varnas för höga temperaturer. Men det finns en mängd riktlinjer inom skogsbranschen som är till för att förbygga bränder.

  – Det är viktigt att man har ett lokalt samråd och kommer överens om vilka åtgärder som ska vidtas, säger Rolf Björheden.

  FOTO: Mostphotos

  Som ATL tidigare rapporterat råder risk för skogsbränder på flera håll i landet. Det finns en stor antändningsrisk och elden kan lätt sprida sig i skogsmarken. På onsdag utfärdade SMHI en klass 1 varning över Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten för mycket höga temperaturer. Sedan i fredags omfattar varningen även Uppsala, Stockholm, Västmanland och Södermanland.

  Hur skogsarbetet runt om i landet påverkas under rådande varning varierar. Som skogsägare och brukare är det upp till var och en att se över sin skogsfastighet och vidta säkerhetsåtgärder utifrån läget i den aktuella skogen. Men sedan tidigare finns en mängd branschgemensamma riktlinjer som är till för att förbygga och minska antalet bränder, samt omfattningen av dem.

  – Det kan vara att inte ha band eller kedjor på maskinerna för att minska risken för gnistor, förstärkt brandbevakning under och efter arbetet, överse om det går att köra på nätterna i stället och om man märker att det är torrt kan man bestämma att vi struntar i den här trakten och åker dit där det är fuktigare, säger Rolf Björheden, professor på Skogforsk.

  Hänsyn och kunskap

  Vissa företag går ännu längre och ställer av maskiner i ett helt område om det finns hög brandrisk, men i normalfallet gör de flesta så att de ser efter och bedömer läget i skogen från fall till fall.

  – Är det stor brandrisk? Vidta åtgärder. Är det fuktigt? Kör på som vanligt. Det bygger på lokalkännedom, säger Rolf Björheden.

  Han råder också till kunskapsutbyte sinsemellan och att föra en dialog med den lokala räddningstjänsten så de är mer på tårna.

  – Men jag tror att det är mer medvetenhet över lag sedan förra sommaren. Kunskapen är väldigt god, säger han och tillägger att det är väldigt tråkigt när då skogsbruket får bränder i sin egen skog.

  Uppmärksamma allmänheten

  Från skogsbrukets sida försöker man också jobba för att öka allmänhetens medvetenhet och förståelse för brandrisken. Enligt Rolf Björheden var det endast en procent av bränderna förra året som orsakades av skogsbruket, medan sju till åtta procent berodde på att barn hade lekt med elden och nio procent på grillning.

  – Skogsbruket är en liten del av brandorsakerna och de är väldigt måna om att det inte ska ske bränder överhuvudtaget. Det är dem som får bära kostnaderna av bränder.

  Här är det brandrisk

  I nuläget är det risk för skogsbränder i samtliga län, enligt SMHI. För att hålla koll på brandrisken har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap några tips.

  – Man kan följa brandriskprognosen genom att ringa räddningstjänsten i sin kommun och även ladda ner MSB:s brandriskapp, ”Brandrisk Ute”, sa Marcus Årskog, pressekreterare på MSB till ATL tidigare i vår.

  Mer information om appen och hur den laddas ner kan du läsa här.

  Exempel på åtgärder

  Ett eller flera alternativ kan kombineras utifrån rådande förutsättningar.

  Vid normal beredskap:

  • Se till att samtliga maskiner är utrustade med fastställd brandbekämpningsutrustning och förarna ska iaktta den aktuella brandrisken i området.

  Vid höjd beredskap:

  • Se till att samtliga maskiner är utrustade med fastställd brandbekämpningsutrustning och förarna ska iaktta den aktuella brandrisken i området. Dessutom ska samråd ske mellan utföraren och uppdragsgivare/markägare.

  • Förflytta arbete till en annan trakt/område med lägre brandrisk.

  • Arbetet sker inom små avgränsade områden för att tidigt kunna upptäcka rök eller andra tecken på brand.

  • Arbetet genomförs inom områden med låg eller ringa förekomst av sten eller stenblock.

  • Arbetet sker utan band eller kedjor på maskinerna för att minska risken för gnistbildning

  • Arbetet sker främst eller endast under de timmar på dygnet som innebär lägst brandrisk.

  • Utöver den utrustning som finns på maskinerna placeras extra släckutrustning ut i anslutning till arbetsområdet.

  • En eller flera brandvakter deltar för att övervaka pågående arbete.

  • Trakten avsynas efter avslutat arbete.

  • Arbetet avbryts till dess att förhållandena förbättrats.

  Källa: Skogforsk: Riskhantering avseende brand vid skogsarbete.

  Riktlinjer och åtgärder har sammanställts av företrädare från skogsbruket i samverkan med Skogsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Lantbrukets brandskyddskommitté och deltagare från räddningstjänsten.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen