Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 4 juni

  Riksskogstaxeringens rapport visar: Utrymmet för avverkning krymper

  Tillgången på avverkningsbar skog minskar. Samtidigt ökar flera faktorer kopplade till naturvärden.

   Lägre tillväxt och mer avsättningar minskar utrymmet att avverka.
  Lägre tillväxt och mer avsättningar minskar utrymmet att avverka. FOTO: Gunnar Andersson

  Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka, men i långsammare takt. Det visar årets rapport från Riksskogstaxeringen.

  Under de senaste fem åren var tillväxten i den svenska skogen 123 miljoner skogskubikmeter per år. Det kan jämföras med tillväxten under föregående femårsperiod på 130 miljoner kubikmeter.

  ”Orsakerna till trenden av minskad årlig tillväxt behöver analyseras närmare, men den beror sannolikt på flera samverkande faktorer, exempelvis avverkningsnivå, skogsskötsel, väderbetingelser och skador”, säger Jonas Fridman, programchef Riksskogstaxeringen vid SLU Umeå, i ett pressmeddelande.

  Avverkning nära tillväxten

  En bidragande orsak till minskande tillväxt är ökande naturlig avgång, det vill säga träd som dör av andra orsaker än avverkning, till exempel stormar. Enligt Riksskogstaxeringen var den naturliga avgången 14 miljoner kubikmeter per år under den senaste femårsperioden, den högsta siffran någonsin bortsett från effekterna av stormen Gudrun.

  Samtidigt uppgick den årliga avverkningen enligt Skogsstyrelsen till cirka 90 miljoner kubikmeter per år, och enligt Riksskogstaxeringen var den årliga tillväxten på produktiv skogsmark cirka 115 miljoner kubikmeter. Riksskogstaxeringen visar också att arealen skogsmark som kan användas för virkesproduktion minskat på grund av att mer mark avsatts för naturvårdsskäl.

  Lövträdsdominerad skog ökar

  ”Tillsammans med virkesförrådets lägre tillväxttakt medför det att utrymmet för avverkning, utan att minska virkesförrådet, på kort sikt har minskat”, konstaterar Jonas Fridman.

  Men inte bara avsättningarna för naturvård har ökat, det har också en rad andra viktiga miljöfaktorer. Det gäller till exempel lövträdsdominerad skog som sedan 1985 ökat från 4,8 till 7,3 procent av den produktiva skogsmarken. Sedan 1990 har också virkesförrådet av lövträd ökat med 57 procent, och utgör i dag 18 procent av det totala förrådet.

  Död ved fördubblad

  Också mängden död ved har ökat, sedan mitten av 1990-talet med 47 procent. Sedan början av 1990-talet har vi också fått mer äldre skog. I norra Sverige har arealen skog äldre än 140 år nästan fördubblats, medan ökningen för skog äldre än 120 år gått långsammare i södra Sverige. Samtidigt har volymen grova träd ökat markant i både Götaland och Svealand medan ökningen varit mindre i Norrland.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen