Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 8 maj 2017

  Riksrevisionen granskar långsiktigt skydd av skog

  Riksrevisionen ska granska de statliga insatserna för långsiktigt skydd av skog. En av orsakerna är Naturvårdsverkets bedömning att miljömålet Levande skogar inte nås med befintliga, beslutade styrmedel.

   Riksrevisionen ska granska de statliga insatserna för långsiktigt skydd av skog.
  Riksrevisionen ska granska de statliga insatserna för långsiktigt skydd av skog. FOTO: Rolf Segerstedt

  Riksrevisionen inleder en granskning för att undersöka om de statliga insatserna för långsiktigt skydd av skog är effektiva när det gäller att uppnå miljökvalitetsmålet Levande skogar.

  – Vi kommer titta på vilka insatser staten gjort för att skydda skog, och om de bidrar till att uppnå målet på ett effektivt sätt, säger projektledare Lena Lakso. Det finns mål för både frivilligt och formellt skydd, och vi kommer titta på bägge.

  Når inte målen

  Senast Riksrevisionen gjorde en granskning inom det skogspolitiska området var 2010, och då var det Sveaskogs uppdrag det gällde.

  – Enligt Naturvårdsverket kommer Sverige inte att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar till 2020 med befintliga och beslutade styrmedel. Därför är det extra viktigt att de resurser som finns används effektivt, fortsätter Lena Lakso.

  Klara nästa år

  Beslutet om granskningen har precis tagits så ännu finns ingen projektplan för genomförandet. Bland de som ska granskas finns Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen samt berörda departement.

  Någon gång under nästa år ska granskningen vara klar och Riksrevisionen kan då lämna rekommendationer till regeringen och myndigheterna.

  FAKTA: Levande skogar

  Levande skogar är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål.

  Målet preciseras inom nio områden, bland annat skogsmarkens egenskaper och processer, ekosystemtjänster, grön infrastruktur, hotade arter och friluftsvärden.

  Bland de indikatorer man tittar på finns: Gammal skog, hård död ved, häckande fåglar samt nedfall av kväve och svavel.

  Etappmål som kopplar till Levande skogar är bland annat: En dialogprocess i ett nationellt skogsprogram, ett variationsrikt skogsbruk samt miljöhänsyn i skogsbruket.

  Relaterade artiklar

  Till toppen