Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 22 oktober

  Resultatras för Södra

  Trots ökade leveransvolymer gjorde sjunkande priser att Södras rörelseresultat rasade under årets åtta första månader.

   Trots ökade leveransvolymer gjorde sjunkande priser att Södras rörelseresultat rasade under årets åtta första månader.
  Trots ökade leveransvolymer gjorde sjunkande priser att Södras rörelseresultat rasade under årets åtta första månader. FOTO: Södra

  Södra nådde en omsättning på 15,9 miljarder kronor för årets tre första kvartal, en minskning med 12 procent jämfört med samma period i fjol. Rörelseresultatet var 541 miljoner kronor, en minskning med 80 procent jämfört med i fjol, vilket gav en rörelsemarginal på 3 procent.

  ”Världsekonomin förväntas krympa under innevarande år som en effekt av covid‑19, även om vi ser en viss återhämtning under senare tid. För en mer stabil och hållbar vändning kommande år krävs att osäkerheten kring pandemin minskar. Med rådande marknadsförutsättningar och den geopolitiska oro som finns får rörelseresultatet hittills i år anses vara stabilt”, säger tillförordnad vd och koncernchef Peter Karlsson i ett pressmeddelande.

   ”Med rådande marknadsförutsättningar och den geopolitiska oro som finns får rörelseresultatet hittills i år anses vara stabilt”, säger Peter Karlsson.
  ”Med rådande marknadsförutsättningar och den geopolitiska oro som finns får rörelseresultatet hittills i år anses vara stabilt”, säger Peter Karlsson. FOTO: Södra/Martina Wärenfeldt

  Högre leveranser, lägre priser

  Leveranserna av Södras huvudprodukter var större än under samma period i fjol och nedgången för både omsättning och rörelseresultat förklaras i stället av lägre priser, framför allt på avsalumassa men även på sågade trävaror.

  Sett till Södras olika affärsområden minskade omsättningen för Skog med 5 procent medan rörelseresultatet sjönk med 45 procent. För Wood ökade omsättningen med 3 procent samtidigt som rörelseresultatet minskade med 30 procent. Cell minskade omsättningen med 18 procent och rörelseresultatet med 77 procent. För årets tredje kvartal hade Cell ett negativt rörelseresultat på 8 miljoner kronor att jämföra med en vinst på 551 miljoner kronor i fjol.

  Omvärderar skogen

  Södra bedömer att skadorna av granbarkborre i deras region halverats jämfört med i fjol, men att det ändå är runt 1 miljon kubikmeter virke som skadats på medlemmarnas fastigheter. Dessutom kommer Södra vid årsskiftet att byta redovisningsmetod för sitt skogsinnehav i Sverige så att värdet baseras på marknadsvärdet. Det väntas öka dagens redovisade värde på 212 miljoner kronor till cirka 600 – 750 miljoner kronor.

  Relaterade artiklar

  Till toppen