Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 16 juli

  Resultatfall för Södra i coronatider

  Första halvårets rörelseresultat föll från två miljarder till 449 miljoner kronor.

   På Södras huvudkontor i Växjö anser man att rörelseresultatet är vad som kunde förväntas i pandemitider.
  På Södras huvudkontor i Växjö anser man att rörelseresultatet är vad som kunde förväntas i pandemitider. FOTO: ATL

  Coronapandemins dämpande effekter på priserna för pappersmassa och sågade trävaror förklarar delårsresultatet, enligt Södras koncernchef och tillförordnade vd Peter Karlsson. Med tanke på det rådande marknadsläget är resultatet stabilt och förväntat, skriver han i delårsrapporten.

  Avkastningen på sysselsatt kapital var 4 procent det första halvåret, att jämföra med 19 procent motsvarande period 2019, rörelsemarginalen 4 procent, ner från 16 procent och soliditeten var 57 procent. Nettoomsättningen föll från 12 517 miljoner kronor första halvåret 2019 till 10 993 miljoner kronor i år. Vid halvårsskiftet låg prisnivåerna något högre än i början av året.

  Svårbedömd utveckling

  Uppdelat på affärsområden var Södra Skogs rörelseresultat för delåret 51 miljoner kronor, det var 79 miljoner föregående år. Södra Woods rörelseresultat nästan halverades från 118 till 62 miljoner. För Södra Cell är det senaste rörelseresultatet, 250 miljoner kronor, inte ens en tredjedel av det för motsvarande period 2019, 753 miljoner.

  Utvecklingen under resten av året är svår att sia om, konstateras det i delårsrapporten. Hur omfattande och långvariga nedstängningarna i olika delar av världen kommer att vara och vilka handelspolitiska beslut som kommer att fattas i pandemins spår är ännu oklart.

  Relaterade artiklar

  Till toppen