Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 24 maj 2019

  Rekordutdelning på Södrastämman

  Som väntat beslutade Södra om en rekordstor utdelning till medlemmarna vid årets stämma. Och nu startar arbetet med att staka ut nästa affärsplan.

   Flera av deltagarna på årets Södrastämma uttryckte stort engagemang i frågan om betesskador, och en kommenterade med glimten i ögat att fonden bakom presidiet, med bara grantoppar i skogssiluetten, borde ändras till nästa gång.
  Flera av deltagarna på årets Södrastämma uttryckte stort engagemang i frågan om betesskador, och en kommenterade med glimten i ögat att fonden bakom presidiet, med bara grantoppar i skogssiluetten, borde ändras till nästa gång. FOTO: Ulf Aronsson

  Södra kunde vid årets stämma klubba en rekordutdelning till medlemmarna på knappt 1,8 miljarder kronor efter fjolårets rekordhöga rörelseresultat på 4,5 miljarder kronor.

  Stämman har också föregåtts av en debatt kring VD Lars Idermarks sidouppdrag som ordförande för Swedbank. Sedan banken hamnat i kris efter misstankar om penningtvätt och grovt svindleri menade flera bedömare att den sammanlagda arbetsbelastningen på Lars Idermark var orimlig. Även en av Södras egna styrelsemedlemmar, Ola Hildingsson, kunde inte acceptera de dubbla uppdragen utan valde att lämna styrelsen bara ett par månader före stämman. Kort därefter hoppade dock Lars Idermark av som ordförande för Swedbank.

  Fullt förtroende för VD

  Lena Ek, Södras styrelseordförande har hela tiden stött sin VD och vidhållit att han gör ett bra jobb.

  – Lars är en uppskattad VD och levererar det bästa resultatet för Södra någonsin i fjol. Styrelsen följer och utvärderar kontinuerligt VD:s arbete och vi har fullt förtroende för honom baserat på performance, säger Lena Ek till ATL.

  Hon tror inte heller att Swedbank-affären påverkat kundernas förtroende för Södra och säger att personer i ledningsgruppen även i fortsättningen ska kunna ha sidouppdrag om de tillför nätverk och kunskap som är till nytta för uppdraget och företaget.

  Med detta förhoppningsvis bakom sig är det också dags för Södra att se framåt. Nuvarande affärsplan löper ut under nästa år. Nu börjar arbetet med nästa, dels i form av en ägardialog genom medlemsmöten, men även i ledningsgrupp och styrelse.

   – Vi kommer definitivt att fortsätta på vägen att göra fler produkter av samma kubikmeter, säger Lena Ek inför arbetet med den nya affärsplanen.
  – Vi kommer definitivt att fortsätta på vägen att göra fler produkter av samma kubikmeter, säger Lena Ek inför arbetet med den nya affärsplanen. FOTO: Hans Runesson

  Fortsatt tillväxt

  I sitt inledningsanförande konstaterade Lars Idermark att fortsatt tillväxt är enda vägen framåt. Södra har också pengar att finansiera det. Det fria egna kapitalet uppgår till nästan 6 miljarder kronor, detta efter en ökning med 1,5 miljarder bara under första kvartalet i år. Men frågan är om det finns råvara för fortsatt kapacitetsutbyggnad av massaproduktionen? Kan det istället bli fråga om fler skogsköp som det i Lettland, eller uppköp, alternativt diversifiering av egen industri?

  – Hittills har vi vuxit råvarumässigt på två sätt. Det ena är genom fler medlemmar och större medlemsareal. Det andra är genom att göra mer av råvaran, fler produkter ur samma kubikmeter, och den vägen kommer vi definitivt att fortsätta på. Men vi är stora och gör produkter i stora volymer och kan inte hålla på med vad som helst, säger Lena Ek.

  Och kanske ger stämmans inspirationsföredrag en fingervisning om vilken väg Södra väljer. Två av tre föredrag handlade om biodrivmedel från skogen, och där har Södra redan tre projekt i gång: Förädling av tallolja vid Sunpine, en investering i biometanol vid bruket i Mönsterås och samarbetet med norska Statkraft i Silva Green Fuel.

  Relaterade artiklar

  Till toppen