Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 12 februari

  Rekordstora virkeslager

  Vid slutet av fjolåret var virkeslagren de största på 12 år.

   Bortsett lagren efter stormarna Gudrun och Per (bilden) var virkeslagren vid slutet av 2019 de största sedan 1995.
  Bortsett lagren efter stormarna Gudrun och Per (bilden) var virkeslagren vid slutet av 2019 de största sedan 1995. FOTO: Härje Rolfsson

  Vid utgången av 2019 uppgick lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis till 9,5 miljoner fastkubikmeter under bark, 15 procent mer än vid slutet av 2018. Det visar ny statistik från Skogsstyrelsen som anger avverkning av skog som angripits av granbarkborrar som en trolig orsak till ökningen.

  Det innebär att lagernivåerna vid årsskiftet var de högsta på 12 år. Men då bestod lagren fortfarande till stor del av stormvirke från Gudrun och Per, borträknat den stormtoppen var lagren vid årsskiftet de största sedan 1995.

  Jämfört med 2018 var det lagren av massaved som ökade mest, med 26 procent till totalt 5,4 miljoner kubikmeter.

  Framför allt var det barrmassaveden som ökade, med 46 procent. Lagren av barrsågtimmer ökade med 8 procent till 3,4 miljoner kubikmeter, medan lagren av massaflis minskade med 10 procent till 0,9 miljoner kubikmeter.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen