Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 13 augusti 2018

  ”Alla behöver inse allvaret och göra samordnade ansträngningar”

  Viltbetesskadorna på tallskogen i Norrland ökar. Det finns områden med skador i en omfattning som aldrig tidigare uppmätts, visar statistik från Skogsstyrelsens årliga inventering.

   Inget av de 19 inventerade älgförvaltningsområdena klarade gränsen för godkänt.
  Inget av de 19 inventerade älgförvaltningsområdena klarade gränsen för godkänt. FOTO: Skogsstyrelsen

  – Nästan alla områden uppvisar årsskador på mer än 10 procent, vilket är helt bedrövligt. Det finns inte tillräckligt många oskadade stammar kvar i ungskogen för att klara det uppsatta målet. Skadorna innebär vanligtvis inte att tallen dör men leder till minskad tillväxt i skogen, försämrad kvalitet och betydande ekonomiska förluster för skogsägaren, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

  Inget område klarade godkänt

  Inget av de 19 inventerade älgförvaltningsområdena klarade gränsen för godkänt. I ett område i Jämtland har varannan tall skadats bara under senaste året och det är nivåer som aldrig tidigare mätts upp i Norrland.

  Den snörika vintern tycks ha slagit igenom i resultaten. Djup snö har begränsat älgens rörlighet och den blev kvar i enskilda bestånd vilket förklarar extrema skadenivåer i vissa områden. Samtidigt har markvegetationen varit otillgänglig under en längre period än normalt.

  – Alla involverade aktörer behöver inse allvaret i situationen och nu göra kraftiga och samordnade ansträngningar i de flesta av de inventerade områdena, säger Christer Kalén.

  Här och här finns mer om inventeringarna av betesskador och fodertillgång på länsnivå. Läs också: Betesskador halveras med giftfri sprayLäs också: Torkan stoppar jakt med hund

  Fakta/Älgbetesinventeringen

  Varje år görs den nationella älgbetesinventeringen av hur omfattande betesskadorna är på skogen av hjortdjur, främst från älg, hjort och rådjur. Inventeringen görs på våren och försommaren strax innan lövsprickning i ungefär hälften av Sveriges knappt 150 älgförvaltningsområden.

  I Norrland har cirka 2 600 ungskogar besökts av inventerare under försommaren. Resultatet ska i första hand användas som ett underlag för beslut om tilldelning under älgjakten.

  Även viltets tillgång till foder inventeras och för Norrland visar den att arealen foderproducerande ungskog ökar i vissa områden medan den minskar i andra.

  Källa: Skogsstyrelsen

  Relaterade artiklar

  Till toppen