Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 18 februari

  Rekordskador men färre barkborrar föddes under 2019

  Nya siffror från SLU visar att granbarkborrens förökning sjönk kraftigt under 2019. Nu talar mycket för att skadorna kan minska i omfattning.

   Skadorna under 2019 var rekordhöga men samtidigt var det lägre förökningsframgång för granbarkborrarna. Arkivbild.
  Skadorna under 2019 var rekordhöga men samtidigt var det lägre förökningsframgång för granbarkborrarna. Arkivbild. FOTO: Johan Joelsson

  Den rekordvarma sommaren 2018 utlöste det största granbarkborreutbrottet i Sverige och nya siffror från SLU visar att det under 2018 dödades tre till fyra miljoner kubikmeter granskog i Götland och Svealand. Under 2019 fördubblades skadorna men en ny undersökning visar att granbarkborrens förökningsframgång sjönk kraftigt under 2019 i jämförelse med under 2018.

  Enligt Martin Schroeder, professor på SLU, går det inte att dra några säkra slutsatser för hur stora skadorna under 2020 kommer att bli, bland annat beroende på att vädret har stor inverkan.

  ”Men, under förutsättning att sommaren 2020 blir någorlunda normal talar det mesta för att skadorna inte kommer att fortsätta att öka utan snarare börja minska i omfattning”, säger han i ett pressmeddelande.

  Trots att det mesta talar för att skadorna kommer att minska jämfört med 2019 spår dock SLU att ett antal miljoner kubikmeter skog kommer att dödas även under 2020 eftersom populationen av barkborrar fortfarande är så hög.

  Projekt om torka och barkborrar

  Sedan innan är det känt att kraftig torka kan utlösa utbrott av granbarkborre men forskare på SLU vill undersöka det hela närmare för att förstå mekanismerna bakom. Projektet drog i gång under 2018 när träden var som mest torkstressade och ska fortsätta under 2020. Bland annat har man sett att träden kan försvara sig själva mot barkborrarna genom att producera kåda som stoppar borrarna från att ta sig in under barken.

  Dubbelt så många döttrar

  SLU:s undersökningar visar även att det var lägre angreppstäthet på träden i Götaland under 2018 än under tidigare år men trots det var skadorna större. SLU menar att det stödjer deras hypotes att det krävs färre angripande barkborrar för att övervinna trädens försvar när de är kraftig torkstressade.

  ”En annan aspekt som vi studerar är granbarkborrens förökningsframgång eftersom det är en viktig faktor som påverkar hur ett utbrott utvecklas över tid.”, säger Martin Schroeder i ett pressmeddelande.

  I och med den låga angreppstätheten under 2018 blev konkurrensen om födan mellan barkborrarnas larver lägre än normala år. Det medförde att förökningsframgången blev ovanligt hög och varje barkborrehona producerade i medeltal 5,1 döttrar vilket är mer än dubbelt mot vad det brukar vara i de dödade träden. Detta gjorde att det fanns ännu fler barkborrar under våren 2019.

  Stora skador 2019 men sämre förökning

  I och med den stora populationen av barkborrar under våren 2019 samtidigt som träden inte lyckats återhämta sig helt från torkan blev skadorna på skogen stor. Samtidigt blev förökningsframgången under 2019 mycket lägre, från 5,1 döttrar 2018 till 2,3 döttrar per hona 2019. Detta förklaras med att konkurrensen om födan mellan larverna ökade då populationen var så stor på grund av förgående året.

  Relaterade artiklar

  Till toppen