Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 28 september 2020

  Rekordmånga söker tillstånd att avverka fjällnära skog

  Under september månad har skogsägare sökt tillstånd för att avverka nästan 7 000 hektar fjällnära skog. Skogsägarna tror själva att stora delar av skogen bör skyddas.

  Men Skogsstyrelsen har inte en krona extra i budgeten för att ersätta markägare.

   För Skogsstyrelsen blir de många ansökningarna om tillstånd att avverka ett merarbete, och för skogsägarna betyder det långa handläggningstider.
  För Skogsstyrelsen blir de många ansökningarna om tillstånd att avverka ett merarbete, och för skogsägarna betyder det långa handläggningstider. FOTO: Gunnar Andersson

  I regeringens förslag till budget finns inga extra anslag för att ersätta markägare som inte får avverka i sin fjällnära skog, trots att diskussionen om fjällnära skog varit intensiv de senaste åren. Nu har det kommit in en enorm mängd ansökningar om tillstånd till avverkningar, som med stor sannolikhet kommer att stoppas.

  Unik situation

  I genomsnitt har skogsägare de senaste åren ansökt om tillstånd att få avverka totalt drygt 3 000 hektar fjällnära skog om året. Men i år har Skogsstyrelsen hittills fått in ansökningar för totalt drygt 9 300 hektar. Ansökningar med nästan 7 000 hektar kom in under september månad.

  – Det här är en unik situation. Det är lätt att säga att den hade gått att förutse, men det gjorde vi inte, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

   Herman Sundqvist, gd Skogsstyrelsen.
  Herman Sundqvist, gd Skogsstyrelsen. FOTO: Kammarkollegiet/Skogsstyrelsen

  Måste få besked

  I myndighetens budgetunderlag som skickades in till regeringskansliet har frågan om den fjällnära skogen tagits upp, och Herman Sundqvist påpekar att myndigheten har en löpande dialog med regeringskansliet.

  Men myndigheten visste inte förrän i juni att staten skulle bli ersättningsskyldig, tack vare en dom i Mark- och miljööverdomstolen. Enligt domen ska en markägare som nekas avverkningstillstånd på grund av höga naturvärden ersättas med 125 procent av marknadsvärdet.

  Västerbottens allmänningsskogar har mycket fjällnära skog.

  – Vi har själva ansökt om tillstånd att avverka för stora arealer och det är nog inte bara vi som gjort det. Vi har levt i total osäkerhet under många år. För att kunna planera vår verksamhet måste vi få reda på vad vi kan bruka och inte bruka, säger förvaltaren Anders Pettersson.

  Pengar till skydd av skog

  Det största sammanhängande området är 1 200 hektar. Att söka tillstånd för mindre områden som är mer normalstora hyggen i området, kanske 10-20 hektar, är inte aktuellt.

  – Det tar för mycket tid och gör att vi inte kan planera någonting, säger Anders Pettersson.

   Anders Pettersson, Västerbottens allmänningskogar.
  Anders Pettersson, Västerbottens allmänningskogar. FOTO: Hans Gustavsson

  Han tycker det är konstigt att Skogsstyrelsen inte sökt några extrapengar för att ersätta markägare. Det får honom att spekulera i om staten har andra planer för den fjällnära skogen.

  – I höstbudgeten har man tillfört ganska mycket pengar för skydd av skog till Naturvårdsverket. Kanske har man tänkt göra ett större tag, kanske ett reservat, säger han.

  Fjällnära skog prioriteras

  Herman Sundqvist vill inte spekulera i vilka tankar regeringskansliet har om den fjällnära skogen, om den ska bli reservat eller inte. Ett reservat är i så fall något som hamnar på Naturvårdsverkets bord.

  – Vi har en utmärkt dialog med Naturvårdsverket men det här är en ny situation och vi håller på att analysera situationen, säger Herman Sundqvist.

  Men det kan finnas en lösning för markägarna.

  I regeringens höstbudget avsätts knappt 1,7 miljarder kronor, nästan en fördubbling mot tidigare, till skydd av natur. Det innebär enligt Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger bland annat att fjällnära skog prioriteras upp för skydd.

  ”Jag ser för mig att vi får jobba en hel del med fjällnära skog det kommande året. Vi bedömer att reservatsbildning är en bra metod för att ordna långsiktigt skydd och ersättning till markägare i alla de här avverkningsfrågorna som blivit aktuella på senare tid”, säger han i en intervju med Naturmorgon i Sveriges Radio P1.

   Björn Risinger, Naturvårdsverket
  Björn Risinger, Naturvårdsverket FOTO: Jeanette Hägglund

  Långa handläggningstider

  För Skogsstyrelsen blir de många ansökningarna om tillstånd att avverka ett merarbete, och för skogsägarna betyder det långa handläggningstider.

  – Vi är överhopade. Men vi kraftsamlar och prioriterar för att klara av det här, säger Herman Sundqvist.

  Det finns också en risk att Skogsstyrelsens anslag för att ersätta markägare helt och hållet används till fjällnära skog, och inte räcker till markägare i andra delar av landet som ska ersättas för mindre områden.

  – Ja, så skulle det kunna bli, säger Herman Sundqvist.

  Fjällnära skog

  I området närmast fjällen måste skogsägare ha tillstånd av Skogsstyrelsen för att avverka.

  Om skogsägaren inte får föryngringsavverka på grund av att det finns höga naturvärden har denne rätt till ersättning från staten motsvarande 125 procent av skogens marknadsvärde, enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen som kom i juni 2020.

  Om Skogsstyrelsen och markägaren inte kommer överens om ersättningen kan markägaren stämma staten i domstol.

  Marknadsvärdet för landets fjällnära skog är knappt 3 miljarder, exklusive statlig mark och frivilliga avsättningar, enligt Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets beräkningar.

  Källa: Skogsstyrelsen

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen