Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 12 april 2018

  Bakläxa för regeringen i skogen

  Riksdagen skickar uppmaningar om inventering av nyckelbiotoper och översyn av Artskyddsförordningen till regeringen.

   Omröstningen hölls i riksdagen på torsdagen.
  Omröstningen hölls i riksdagen på torsdagen. FOTO: Ann Lindén

  Regeringen bör göra en omfattande översyn av skogsskyddet, hälsar riksdagen. Det bör säkerställas att inventeringen av nyckelbiotoper är rättssäker och effektiv och tar hänsyn till lokala och regionala förutsättningar, och Artskyddsförordningen bör ses över. Det har både Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen efterfrågat, men regeringen har hittills inte kunnat ge något klarare besked än att frågan utreds på regeringskansliet.

  Omvända incitament

  Moderaten Johan Hultberg sa under debatten i frågan att tillämpningen av inventering av nyckelbiotoper och Artskyddsförordningen straffar skogsägare som brukat sin skog så att den fått ett högt naturvärde.

  – Jag är verkligen genuint bekymrad över den omvända incitamentsstruktur som blir alltmer etablerad.

  Riksdagen vill också att regeringen tittar på om skogsägare med dagens regelverk uppmuntras att driva ett hållbart skogsbruk och ser över de olika typerna av ersättning för skyddad skog, för att skapa effektivare skyddsformer.

  S, V och MP emot

  Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ställde sig inte bakom tillkännagivandena. Socialdemokraten Isak From försäkrade att regeringen inte har någon äganderättsundergrävande agenda.

  – Äganderätten är mycket viktig för oss, och den är dessutom grundlagsskyddad. Med den följer en långtgående rätt till ersättning. Vår skogspolitik ligger fast.

  De så kallade tillkännagivandena är uppmaningar och binder inte regeringen till någonting. Den måste dock visa att den övervägt dem.

  LÄS OCKSÅ: Utskott vill se översyn av skogsskyddetLÄS OCKSÅ: Skogspolitiken är regeringens surhålLÄS OCKSÅ: Skogsfrågorna i malpåse

  Relaterade artiklar

  Till toppen