Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 13 July

  Här är de nio första åtgärderna i skogsprogrammet

  Regeringen har fattat beslut om nio åtgärder för att förverkliga det nationella skogsprogrammet.

   Regeringen har beslutat om de nio första åtgärderna för att förverkliga det nationella skogsprogrammet. Handlingsplanen innehåller närmare 90 åtgärder.
  Regeringen har beslutat om de nio första åtgärderna för att förverkliga det nationella skogsprogrammet. Handlingsplanen innehåller närmare 90 åtgärder. FOTO: Kristina Wirén

  Nu finns det en handlingsplan som ska samla regeringens insatser i det nationella skogsprogrammet. Handlingsplanen innehåller närmare 90 åtgärder.

  – Handlingsplanen samlar många konkreta åtgärder inom flera politikområden. Den innehåller också kommande satsningar som ska bidra till en växande fossilfri bioekonomi, fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Detta är den första handlingsplanen för det nationella skogsprogrammet och vi har ett stort fokus på offentliga insatser. Regeringen kommer löpande att ta fram fler handlingsplaner eftersom det är ett långsiktigt arbete, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.

  Här är de första nio åtgärderna som regeringen har beslutat om:

  1. Sveriges lantbruksuniversitet får 8,3 miljoner kronor (5 miljoner i år och 3,5 miljoner 2019) för att ta fram och kommunicera tvärvetenskaplig kunskap om mångbruk av skog.

  2. SLU får i uppdrag att göra en samhällsekonomisk konsekvensanalys av metoden för att skydda värdefulla skogar inom bolaget Ersättningsmark i Sverige AB. SLU får totalt 1 miljon kronor för detta under perioden 2018–2019.

  3. Skogsstyrelsen får 2 miljoner kronor i år och 1 miljon nästa år för att utveckla rådgivning om hållbart skogsbruk.

  4. Skogsstyrelsen får 4,3 miljoner kronor i år och 1,7 miljoner 2019 för att bistå i arbete med internationella skogsfrågor.

  5. Skogsstyrelsen får också medel för att förbereda och genomföra en skogsakademi för beslutsfattare inom EU, myndigheten får totalt 1,7 miljoner kronor för detta under perioden 2018–2019.

  6. Skogsstyrelsen får även 6 miljoner kronor under 2018–2019 för att bistå i genomförandet av det nationella skogsprogrammet.

  7. Skogsstyrelsen får i uppdrag att stötta dialog och insatser i arbetet med regionala skogsprogram. Myndigheten får 17 miljoner kronor för detta under 2018 och 9 miljoner under 2019.

  8. Skogsstyrelsen, SLU och Naturvårdsverket får uppdraget att ta fram en sammanhållen och regelbunden statistik om arealen skogsmark. Totalt 1 miljon kronor avsätts för detta under perioden 2018–2019.

  9. SLU får 1 miljon kronor under 2018 för uppdraget att utforma ett utbildningspaket för älgförvaltning.

  LÄS MER: ”Vi förväntade oss något mer konkret”LÄS MER: Skogsprogrammet – var god dröj

  Till toppen