Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 20 september 2017

  Regeringen vill satsa på hyggesfritt

  Skogsstyrelsen får extra pengar i höstbudgeten.

  FOTO: Ulf Aronsson

  I höstbudgeten, som presenterades i dag, får Skogsstyrelsen sex miljoner kronor per år från och med 2018 för att arbeta med metodutveckling och rådgivning om hyggesfritt skogsbruk. Som ATL tidigare skrivit om får myndigheten också mer pengar för att genomföra laserskanningar av den svenska skogen, 12 miljoner kronor om året och 15 miljoner mer om året för att skapa enkla, gröna jobb.

  Känt sedan tidigare är också de årliga 20 miljoner kronor om året till och med 2027 som ska gå till en inventering av nyckelbiotoper. De kombineras med 250 miljoner kronor om året för att ersätta skogsägare för skog som inte kan avverkas på grund av naturskydd. De 250 miljonerna är fördelade mellan två olika anslag, ett under Näringsdepartementet och ett under Miljödepartementet, som har lite olika användningsområden. Fördelningen mellan anslagen ska ses över 2019 och 2023, skriver regeringen i höstbudgeten.

  Regeringen konstaterar i budgeten att etappmålet om 200 000 hektar frivilligt avsatt skog till 2020 inte kommer att nås i den takt som hålls nu.

  Annat lantbruksrelaterat i höstbudgeten

  Inventering av nyckelbiotoper 20 miljoner/år i 10 år fr.o.m. 2017

  Ersättning för områdesskydd till skogsägare 250 miljoner/år

  Enklare jobb i gröna näringar 253 miljoner 2018

  Bättre vägar/kollektivtrafik 235 miljoner 2018

  Norrlandsstödet 100 miljoner 2018

  Kompetenscentrum för växtförädling vid SLU 20 miljoner 2018, 30 miljoner 2019, 40 miljoner 2020

  Stöd för omställning till ekologiskt lantbruk 25 miljoner 2018, 50 miljoner 2019, 100 miljoner 2020

  Insatser mot vattenbrist 200 miljoner/år

  10 nya servicekontor på landsbygden och i socialt utsatta områden

  Lägre skatt på miljövänligare bilar, högre på fossildrivna fordon

  Laserskanning för uppdatering av skoglig grunddata, 12 miljoner/år

  Relaterade artiklar

  Till toppen