Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 9 juli

  ”Regeringen måste besluta om längre jakttider”

  Längre jakttider på älg behövs om trenden med höga betesskador ska kunna vändas. Det säger SCA, Norra Skog och Sveaskog i ett gemensamt uttalande.

   ”Den viktigaste åtgärden just nu är att regeringen beslutar om längre jakttider” Det säger SCA, Norra Skog och Sveaskog i ett gemensamt uttalande om betesskadorna på skog.
  ”Den viktigaste åtgärden just nu är att regeringen beslutar om längre jakttider” Det säger SCA, Norra Skog och Sveaskog i ett gemensamt uttalande om betesskadorna på skog. FOTO: Ulf Aronsson

  De fortsatt höga betesskadorna på skog som ATL rapporterat om tidigare har fått representanter för skogsbruket i norra Sverige att ryta till:

  ”Den viktigaste åtgärden just nu är att regeringen beslutar om längre jakttider. Vi måste ta bort hindren för att jaga när förhållandena är bäst, i september och under tidiga hösten”, säger Jonas Mårtensson, chef för SCA Skog, i ett gemensamt uttalande med Norra Skog och Sveaskog.

  Förlorar tillväxt och värde

  Tillsammans representerar de tre organisationerna 8,6 miljoner hektar skogsmark, motsvarande 30 procent av all skog i Sverige, och de ser de ekonomiska konsekvenserna av skadorna som ett stort problem för skogsbruket.

  ”Älgskadorna drabbar enskilda skogsägare mycket hårt. Tjugo års skogsvårdsarbete kan spolieras på en vinter och de skogsägare som ger upp och planterar gran på fel mark eller låter bli att röja ungskogen förlorar tillväxt och värde. Det ökar också risken för andra skador på beståndet i stället”, säger Torgny Hardselius, ordförande i Norra Skog.

  Färre jägare

  Och trots arbete med att få ned skadorna har trenden ännu inte vänt.

  ”Vi har försökt få till stånd en älgstam i balans med tillgången på bete under många år nu. Jägarna gör en bra insats och lägger mycket tid i skogen, men i många inlandskommuner minskar antalet jägare och befolkningen blir äldre. Vi lyckas inte nå de nödvändiga avskjutningsmålen, säger Jonas Mårtensson.

  Klimatmål

  Därför är längre jakttider ett måste, anser de tre organisationerna, som också anser att det finns fler argument för att minska betesskadorna:

  ”Ska vi kunna använda skogen till allt vi vill, att skapa arbetstillfällen, öka träbyggandet och binda mer koldioxid genom trädens tillväxt så är minskade betesskador en av de viktigaste åtgärderna”, säger Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog.

  Relaterade artiklar

  Till toppen