Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 15 april 2019

  Råvarukamp driver konsolidering av sågverk

  Kampen om råvara kommer fortsätta driva en konsolidering av sågverksbranschen, med både svenska och utländska aktörer. Det tror Lars-Göran Sandberg.

   – Jag tror att vi kommer få se en fortsatt konsolidering av den trämekaniska industrin runt Östersjön där förhoppningsvis även svenska företag är aktiva, Lars-Göran Sandberg.
  Bild 1/2 – Jag tror att vi kommer få se en fortsatt konsolidering av den trämekaniska industrin runt Östersjön där förhoppningsvis även svenska företag är aktiva, Lars-Göran Sandberg. FOTO: Ulf Aronsson
   Virke, Setra Nyby sågverk, Uppsala 19 september 2012
  Bild 2/2 Virke, Setra Nyby sågverk, Uppsala 19 september 2012 FOTO: Ann Lind n

  Lars-Göran Sandberg, VD på konsultföretaget Timwood, var en av talarna när Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin nyligen höll ett seminarium om framtiden för den svenska trämekaniska industrin i en globaliserad värld. I Sverige har den globaliseringen bland annat lett till att en sågverkskapacitet motsvarande en fjärdedel av hela landets produktion 2017 i dag har utländska ägare, som ATL tidigare har skrivit om.

  Råvarudrivet

  Lars-Göran Sandberg tror på en fortsatt konsolidering inom sågverksnäringen, med både svenska och utländska aktörer.

  – Vid Canfors köp av Vida spelade den globala råvarubalansen, plus den långvariga relationen mellan företagsledningarna, en viktig roll, säger han.

  I Nordamerika har en konsolidering redan skett. Kanadensiska storföretag har flyttat fokus från British Columbia till sydöstra USA. Orsaken är drastiskt minskad råvarutillgång i Kanada efter insektsangrepp och skogsbränder. Sydöstra USA är en av få regioner globalt där tillgången på barrvirke bedöms kunna öka framöver.

  När kanadensiska Canfor nu är väletablerade i USA ser de Vida som en väg till en bra råvarubas i Sverige och en plattform för europeisk expansion. Kanadensiska företag som West Fraser och Interfor skulle kunna resonera likadant.

  Köper skog

  – Vi ligger en till två faser efter utvecklingen i Nordamerika, men jag tror vi kommer att få se en fortsatt konsolidering runt Östersjön. Tecken på det är Södras och SCAs köp av skog i Lettland för att kontrollera mer råvara. När man äger skogen kan det leda till industrietablering.

  Att svenska företag ännu inte investerat i sågverk utomlands beror på att konsolideringen inte är klar på hemmaplan, anser Lars-Göran Sandberg.

  – SCA har gjort det första steget. De sågar runt 50 procent av timret i sitt närområde. På drygt tio år har de gått från elva sågverk till fem, som sågar större volym med bättre utbyte och högre lönsamhet.

  Nya ägarförhållanden

  På sikt kan utvecklingen också öppna för nya ägarförhållanden och samarbeten för skogsägarföreningarnas sågverk, till exempel att en extern aktör med hög branschkompetens driver sågverken och medlemmarna ser till att säkra råvarutillgången.

  – Vida har redan en del samarbeten med Södra. Föreningarna i norr, Norrskog och Norra Skogsägarna, kanske inte har de muskler som krävs för att driva trämekanisk industri och vara konkurrenskraftiga på lång sikt. Och för Setra finns ju beslut på att staten inte ska äga industri, så där kan ägarförhållandena också komma att ändras, säger Lars-Göran Sandberg.

  Relaterade artiklar

  Till toppen