Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 1 november 2001

  Rationalisering i skogen utrotar agentyrket

  Sågverksbranschen rationaliseras. Enheter slås ihop och mellanled tas bort, men alla tror inte på att större sågverk blir mer effektiva.

  Den svenska skogen växer så det knakar.
  Tillväxten är mycket större än vad som används,
  och risken finns att efterfrågan på skogsägarnas
  gröna guld kommer att minska. Den inhemska träindustrin
  är i kris, och våra konkurrentländer har egen
  skog eller importerar från Ryssland.

  Bland sågverken pågår det en våldsam
  strukturomvandling för att vända lönsamhetstrenden.
  Ett 50-tal sågverk har lagts ner eller gått i konkurs
  sedan slutet av 1990-talet och de som blir kvar slås ihop
  till större enheter. Det gäller att matcha tidens nya
  melodi där stora köpare pressar priserna och kräver
  snabba leveranser.

   
  Små enheter ekonomiska

  Alla är inte övertygade om att det är
  bra för näringen med stora sågverksföretag.
  En av dem är Bertil Sandström, som varit ordförande
  i Svenska Trävaruagentföreningen och just pensionerats
  efter 45 år på agenturen Baltic Wood Products i Stockholm.

  — Vi har alltid tyckt att de små enheterna arbetar
  oerhört ekonomiskt, genom att de har lite administrativ personal.
  De stora enheterna vräker på med personal på
  kontoren. När det är dålig lönsamhet måste
  det vara ännu svårare att få det att gå
  ihop om man inte kan hålla nere sådana kostnader,
  säger han.

  Bertil Sandström framhåller att de sågverk
  där ägaren är kunnig och själv är inblandad
  i produktionen generellt sett går bättre. Storleken
  betyder inte allt, men han uppskattar att en volym mellan 75 000
  och 150 000 kubikmeter sågad vara om året fungerar
  bra i dagsläget. De 20 största sågverkskoncernerna
  i Sverige ligger på mellan 200 000 och 1,5 miljoner kubikmeter
  och bland dem går många med förlust.

  — Man säger alltid att det blir synergieffekter vid
  sammanslagningar, men jag vet inte om det stämmer så
  bra på sågverksindustrin, säger Bertil Sandström.

   
  Agentdöd

  Hans egen yrkesgrupp är en av dem som drabbas
  hårt av förändringarna. Agenterna förmedlar
  varor från sågverken till köpare inom eller utom
  landet och får provision från sågverken på
  den volym som levereras. Några procent på varje billass
  eller tågvagn går till agenten, och när kostnader
  ska kapas ligger agenten risigt till.

  — Vi går mot våran död med den här
  utvecklingen. En kollega i Finland säger ”Hur tror du det
  känns att arbeta som trävaruagent när det bara
  finns fem sågverk?” En överdrift, men Finland har gått
  väldigt lång i sin strukturrationalisering och oerhört
  många enheter har gått upp i bolag där, säger
  Bertil Sandström.

  I dag finns ett 40-tal agenter i Sverige. Återväxten
  är liten, och framtiden för dem som finns kvar ligger
  på den inhemska marknaden eller på specialmarknader,
  tror Bertil Sandström.

  — Att arbeta på till exempel Japan är inte så
  lätt för sågverken. Det kan vara skönt att
  ha en agent som sköter kontakterna, säger han.


  Tina Andersson

  Relaterade artiklar

  Till toppen