Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 18 mars 2005

  Protester mot Södra och staten

  Upprörda skogsägare i Småland tänker bilda en alternativ skogsägareförening i protest mot dålig ersättning. Samtidigt försöker en LRF-delegation att sätta press på regeringen om stöd till drabbade skogsägare.

  LRF-delegationen med förtroendevalda och skogsägare från Skåne, Halland, Småland, Blekinge och Sjuhärad träffade i går representanter för regeringen och stödpartierna vänstern och miljöpartiet.

  Gruppens ledare, Lennart Nilsson från LRF Halland, tycker inte att de stöd som staten hittills har utlovat räcker. Det mesta av löftena handlar om stöd till industrin, menar han.
  Lennart Nilsson saknar besked om vad regeringen ränker göra för de skogsägare som drabbats av stormen.

  – På de möten som hållits hittills är man inte nöjd med samhällets stöd till de drabbade, säger Lennart Nilsson och kräver svar från regeringen och samarbetspartierna om hur de tänker stötta de stormdrabbade skogsägarna i södra Sverige.

  Ny förening

  Roger Johansson från Risingegården utanför Växjö är upprorsledare bland småländska skogsägare. Han går i spetsen för en grupp som vill bilda en ny skogsägarförening som alternativ till Södra.

  – Södra har satt priset på massaved och de har lämnat medlemmarna i sticket, säger han.

  Han syftar bland annat på när Södra sänkte priset på massaved till 160 kronor per kubikmeter. Detta menar Roger Johansson var fel, eftersom priset blev norm för hela marknaden och industrierna kan tolka priset som att skogsägarna inte vill ha mer betalt för sin skog. Han tycker att Södra i stället skulle ha värnat bättre om sina medlemmars intressen och väntat med att sänka priset.

  Roger Johansson anser inte att talet om att medlemmar i slutändan ska få tillbaka pengar från likvider håller. Han tycker heller inte att en part vid affärer kan vara både säljare och köpare. Därför vill nu Roger Johansson starta en alternativ skogsägarförening som har till uppgift att förhandla med industrin och värna om medlemmarnas intresse. Uppmärksamheten kring hans utspel är stor och många har hört av sig till honom och visat intresse.

  – Flera av dem som hör av sig är medlemmar i Södra, säger Roger Johansson.

  Kö till Södra

  Södra tar kritiken med ro. Ordföranden Lars Erik Åström anser att den är orättvis och han tror de flesta kritiker inte är medlemmar i Södra och nu tvingas stå utan hjälp. Han tycker de i stället skulle rikta sin kritik mot sina handelspartner och ansvariga politiker.

  Att kunna företräda både skogsägare och näringslivet menar han har varit räddningen när Södra kan avsätta 80 procent av stormvirket i egen industri. Utan den tror han Södras medlemmar hade fått det ännu tuffare. Prissänkningen motiverar Lars Erik Åström med att Södra måste försvara sina intressen på lång sikt. Södra ska heller inte enligt honom tjäna på stormen utan eventuellt överskott ska betalas tillbaka i en stormlikvid.

  – Vi har hundratals skogsägare som köar för att bli medlemmar i Södra, svarar han på frågan om hotet från en alternativ skogsägarförening.

  Läs om statens stöd till åtgärder efter stormen

  Marcus Johansson

  Relaterade artiklar

  Till toppen