Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 5 oktober 2015

  Prisrally i brandskogen

  Det råder prisrally på skogsfastigheter i någorlunda närhet till brandområdet i Västmanland. Uppgången på upp till 30 procent är driven av försäkringspengar. På köparsidan finns storägarna som måste fylla på virkesförrådet.

  Förra årets skogbrand i Västmanland har skapat en stor efterfrågan på ersättningsskog i trakterna kring brandområdet.

  – Priserna har gått upp med 10-15 procent det senaste halvåret. På de sista tio försäljningarna vi haft har avsluten hamnat mellan 5 och 30 procent över värderingen. Visst kan det vara så att en enskild fastighet är speciellt attraktiv men här är mönstret tydligt, säger Åsa Eriksson, fastighetsmäklare på LRF Konsult i Falun till ATL.

  Betraktas som kapitalinkomst

  En viktig faktor bakom prisrallyt är de virkeslikvider som faller ut men kanske framförallt de försäkringspengar som betalas för uppbrunnen skog.

  Används försäkringsersättningen inte till förvärv av nya skogsfastigheter inom sex år betraktas utbetalningen som en kapitalinkomst.

  – Så länge pengarna ligger i en ersättningsfond är de inte beskattade och kan användas för att köpa ersättningsmark utan att beskattas. Får de stå kvar i upp till sex år med dispens, beskattas de med 30 procent kapitalskatt, säger Åsa Eriksson.

  Skattetillägg

  Dessutom tillkommer ett skattetillägg på 30 procent för den som låter försäkringspengarna ligga kvar oanvända i ersättningsfonden. Det ger en effektiv skatt på 39 procent vilket driver på köpintresset.

  Det var fyra stora ägare till en stor del av den skog som brann upp i Västmanland 2014. AB Karl Hedin, Bergvik Skog, Sveaskog och Svenska Kyrkan ägde tillsammans 9 500 av de 13 800 hektar skog som drabbades i branden.

  Resten av skogen ägs till stor del av privata fastighetsägare under Mellanskog.

  Tar 40 år

  Den störste markägaren är sågverkskoncernen AB Karl Hedin. De har en industri att försörja med virke och har visat intresse för att köpa mer skogsmark till följd av branden.

  – Det var areal där vi högg som brann och där vi följaktligen inte har någon tillväxt i dag eller de närmaste åren. Snarare kommer det att ta 40 år innan vi återigen kan få gagn av den volymen. Vår målsättning är att få tillbaka det virkesförråd och den tillväxt vi hade innan branden, säger John Andersson Gull, affärsutvecklare på AB Karl Hedin.

  Det styr

  Han menar att koncernen kontinuerligt tittar på potentiella förvärvsmöjligheter men att frågan har fått ”extra fokus” efter branden.

  – Det är skogens beskaffenhet, avstånd till industrierna och hur produktiviteten ser ut som styr vad vi är beredda att betala för en fastighet. Samtidigt som fler rimligtvis är intresserade av de objekt som är ute till försäljning vilket påverkar prisbilden, säger John Andersson Gull.

  FAKTA

  107 enskilda skogsägare. Vid den stora skogsbranden i Västmanland för drygt ett år sedan skadades över 13 000 hektar, varav cirka 9 600 hektar produktiv skogsmark. 1,4 miljoner skogskubikmeter virke skadades.

  98 procent av den produktiva skogsmarken inom brandområdet skadades av branden. Den talldominerade skogen drabbades värst medan den lövdominerade skogen klarade sig något bättre.

  Inom brandområdet finns 107 enskilda markägare som har ett gemensamt innehav av drygt 4 000 hektar. Cirka 6 800 hektar ägs av privata aktiebolag och cirka 2 300 hektar av övriga ägare. Stora markägare inom området är AB Karl Hedin, Bergvik Skog AB, Västerås stift och Sveaskog.

  Källa: Skogsstyrelsen

  Relaterade artiklar

  Till toppen