Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 26 juni 2019

  Principfråga att inte finansiera laserskanning

  Integritetsaspekterna gör att vare sig Södra eller Mellanskog vill medfinansiera laserskanningen. Men bägge föreningarna använder datan därifrån.

   – Integritetsfråga är inte tillräckligt utredd, säger Sture Karlsson om den detaljerade skogsdata som laserskanningen gör allmänt tillgänglig.
  – Integritetsfråga är inte tillräckligt utredd, säger Sture Karlsson om den detaljerade skogsdata som laserskanningen gör allmänt tillgänglig. FOTO: Mellanskog

  För Mellanskog var det framför allt integritetsaspekten som gjorde att de inte ville medfinansiera laserskanningen, berättar Sture Karlsson, tidigare VD och numera senior advisor på Mellanskog.

  – Vi vill inte medverka till att detaljdata om enskilda skogsägare sprids. Felanvänt så har vi rena 1984 med ”storebror ser dig”.

  Men skanningen kommer ju att genomföras ändå?

  – Då får det bli så, men då har inte vi lagt några pengar på det. Integritetsfrågan är inte utredd, den behöver utredas först generellt och särskilt mot enskilda, säger Sture Carlsson.

  Samma argument har Södra bakom sitt beslut att inte medfinansiera.

  – Medlemmarna är oroliga att data används integritetskränkande. Informationen från laserskanningen är ju som att titta i någons bankbok, säger Göran Örlander, skogsstrateg på Södra.

   – Om skogsägarna fått inflytande över hur data används hade vi varit med direkt, säger Göran Örlander.
  – Om skogsägarna fått inflytande över hur data används hade vi varit med direkt, säger Göran Örlander. FOTO: Södra

  Principfråga

  Med samma motivering driver Södra också sedan tidigare en rättslig process mot Skogsstyrelsens beslut att webbpublicera av avverkningsanmälningar. Vid senaste stämman tillsattes en arbetsgrupp för att se över integritetsaspekterna.

  – För oss är det en viktig principfråga. Vi kan inte sätta in pengar i laserskanningen, det stämmer inte med våra grundläggande värderingar. Men om skogsägarna hade fått inflytande över hur data skulle användas hade vi varit med direkt.

  Samtidigt sticker han inte under stol med att Södra använder laserdatan flitigt.

  – Vi kanske är en av dem som använder det allra mest, men markägarnas data sprids inte vidare. Vi vill inte att man sitter och tittar på grannens fastighet, säger Göran Örlander.

   Laserskanning av skog.
  Laserskanning av skog. FOTO: Skogsstyrelsen/Lantmäteriet

  Relaterade artiklar

  Till toppen