Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 2 november 2001

  Positivt resultat i Mellanskog

  Mellanskog redovisar för första gången på många år ett positivt rörelseresultat.

  Periodens resultat blev 5.4 miljoner kronor.
  Resultatet för motsvarande period förra året var
  i och för sig högre, 33.6 miljoner kronor, men då
  ingick stora engångsposter som SPP-återbäring
  på 29.3 miljoner kronor och reavinster på aktieförsäljning
  på 8.5 miljoner kronor. Tar man bort engångsposterna
  har resultatet förbättrats med 9.5 miljoner kronor.
  Förbättringen tillskriver Mellanskog bättre resultat
  i rundvirkesförmedlingen, kostnadsrationaliseringar och bättre
  räntenetto på grund av starkare likviditet. Rörelseresultatet
  blev 2,3 miljoner kronor. Det är första gången
  på länge som Mellanskog kan redovisa ett positivt rörelseresultat.


  Omsättningen minskade från 1 438 miljoner till
  1 419 miljoner kronor. Enligt ett pressmeddelande beror minskningen
  på en ökad massavedsandel i leveranserna och lägre
  timmerpriser.  ATL

  Relaterade artiklar

  Till toppen