Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 12 augusti 2015

  Polis utreder vapenlicens

  Regeringen har gett polismyndigheten i uppdrag att utveckla arbetet med hanteringen av vapentillstånd.

  Långa handläggningstider i ärenden som rör vapentillstånd har kritiserats på många håll de senaste åren. Justitieombudsmannen konstaterade förra året att handläggningstiderna bör vara kortare än vad de är.

  På tisdagen fick polisen därför i uppdrag att utveckla hanteringen av vapentillstånd. Uppdraget omfattar även redovisningar av hur handläggningstiderna för vapentillstånd utvecklats och vilka faktorer som påverkat dem.

  "Bättre förutsättningar"

  Samt genomförande av åtgärder som ska se till att handläggningen sker enhetligt runt om i landet.

  "Det är angeläget att polismyndighetens prövningar av ansökningar om vapenlicens är effektiva och enhetliga. Den nya polismyndigheten ges nu bättre förutsättningar för att effektivisera arbetet med att ge de tillstånd svenska jägare och sportskyttar behöver," säger inrikesminister Anders Ygeman (S) i ett pressuttalande.

  Statistik över handläggningstiderna ska hädanefter redovisas årligen till regeringen.

  Polismyndigheten ska delredovisa uppdraget 1 mars 2016 och vara klar den 1 mars 2017.

  Relaterade artiklar

  Till toppen