Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 27 mars 2020

  Kickstartade plantor behåller försprånget

  En liten dos växtnäring ger skogsplantorna ett försprång som håller i sig åtminstone tre år. Dessutom kan det göra markberedningen billigare och ökar överlevnaden.

   Utvärderingar av Skogforsk visar att efter tre växtsäsonger hade plantor som fått växtnäringen mer än dubbelt så hög torrvikt som de som inte gödslats.
  Utvärderingar av Skogforsk visar att efter tre växtsäsonger hade plantor som fått växtnäringen mer än dubbelt så hög torrvikt som de som inte gödslats. FOTO: Arevo

  Kväve är ofta en begränsande faktor för skogens tillväxt i Sverige. Och forskning av Torgny Näsholm, professor vid SLU, visar att en stor del av kvävet tas upp i form av aminosyror, inte bara mineralkväve som man tidigare trott. Baserat på det har företaget Arevo utvecklat en växtnäring som ger skogsplantor snabb tillväxt samtidigt som kvävegiva och läckage hålls nere.

  Vid plantering räcker det med 40 milligram kväve per planta, motsvarande 80 gram per hektar. Det kan jämföras med normalgivan på 150 kilo mineralkväve per hektar vid gödsling av mogen skog.

  Dubbelt så stora

  Trots de små doserna ger växtnäringen Argrow (uppkallad efter aminosyran arginin) tydlig och uthållig effekt på plantornas tillväxt. Utvärderingar gjorda av Skogforsk visar att efter tre växtsäsonger hade plantor som fått växtnäringen mer än dubbelt så hög torrvikt som de som inte gödslats.

  – Näringen räcker för den första säsongen och stimulerar främst tillväxten av finrötterna. Plantan får fler och längre rötter vilket ger ett bättre upptag av vatten och näring och en högre tillväxt. Och effekten håller i sig under de tre år vi utvärderat hittills, förklarar Torgny Näsholm.

   – Näringen stimulerar tillväxten av finrötterna och effekten håller i sig under de tre år vi utvärderat hittills, säger Torgny Näsholm.
  – Näringen stimulerar tillväxten av finrötterna och effekten håller i sig under de tre år vi utvärderat hittills, säger Torgny Näsholm. FOTO: Arevo

  Snabb rotutveckling

  Snabb rotutveckling gör också att plantorna bättre tar till vara den högre tillgång på kväve som finns på ett hygge under de första cirka sex åren efter avverkning.

  Efter utveckling, tester och utvärdering inleddes kommersiell plantering med växtnäringen i granulatform i fjol. Företag som Holmen, Sveaskog, SCA och Stora Enso använde sammanlagt 6 miljoner doser, en per planta.

  – Vi har tillsammans med A-teknik i Robertsfors utvecklat en dispenser som monteras på ett vanligt planteringsrör. På dispensern skruvar man fast en behållare med näring som räcker till 450 plantor. I fjol var 300 rör ute i kommersiella plantlag, och det funkade i stort sett klockrent. För de som inte vill investera i ett nytt plantrör finns en handdoserare för att tillföra näringen ner i planteringsröret efter plantan, säger Fredrik Östlund, försäljnings- och produktionsansvarig på Arevo.

  500 miljoner doser

  I år är produktionen beräknad till 30 miljoner doser och när Arevo 2022 tar sin fullskaliga produktionsanläggning i Umeå i bruk i blir produktionen 500 miljoner doser på ett skift.

  Och växtnäringen har fler fördelar, enligt Fredrik Östlund.

  – Normalt sätter man plantan i omvänd torva, men där blev överlevnaden låg under en torrsommar som 2018 eftersom plantorna torkade ut. Men för plantor som vi satte i mineraljorden i sidan på harvspåret var överlevnaden generellt mycket hög och till och med så hög som 95 procent för de som fått växtnäring. Näringen ger en kickstart som gör att plantorna klarar sig i den näringsfattigare mineraljorden.

   Högre överlevnad och möjligheten att plantera i mineraljord kan bana väg för en ny typ av markberedning och att varken plantskydd eller hyggesvila behövs, enligt Fredrik Östlund.
  Högre överlevnad och möjligheten att plantera i mineraljord kan bana väg för en ny typ av markberedning och att varken plantskydd eller hyggesvila behövs, enligt Fredrik Östlund. FOTO: Arevo

  Ny markberedning

  En högre överlevnad kan innebära att man behöver sätta färre plantor per hektar. Och med plantering i mineraljord kan det även gå att slippa både hyggesvila och plantskydd.

  – Det skulle också kunna innebära en ny typ av markberedning med betydligt lägre störning av markskiktet, och här görs omfattande studier i ett stort projekt som leds av professor Tomas Lundmark vid SLU i Umeå, säger Fredrik Östlund.

   Efter en växtsäsong i Hälsingland syns tydlig skillnad på de plantor som fått växtnäringen Argrow (vänster) och de som inte fått det.
  Efter en växtsäsong i Hälsingland syns tydlig skillnad på de plantor som fått växtnäringen Argrow (vänster) och de som inte fått det. FOTO: Arevo

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen