Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 11 januari

  Planerna på svenskt flygbränsle av skog kommer närmare

  En fabrik som producerar flygbränsle av småländsk skogsråvara kan stå klar år 2025. Södra och flygbolaget KLM överväger en miljardsatsning i Växjö, Mönsterås eller Mörrum.

   År 2025 skulle en storskalig produktion av flygbränsle baserad på småländska skogsrester kunna inledas, enligt Henrik Brodin från Södra.
  År 2025 skulle en storskalig produktion av flygbränsle baserad på småländska skogsrester kunna inledas, enligt Henrik Brodin från Södra. FOTO: Martina Wärenfeldt/Södra

  Flyglinjen mellan Småland Airport i Växjö och Amsterdam har ambitionen att bli Sveriges grönaste. Därför pågår sedan november 2018 förstudien ”Från flis till flygplan i Småland”. Energimyndigheten finansierar projektet.

  Nederländska flygbolaget KLM och skogsbolaget Södra är två av huvudaktörerna. Luleå universitet har anlitats för att analysera olika produktionstekniker.

  – Denna del av förstudien är nu klar. Vi har valt att gå vidare med en metod som går ut på att förgasa och därefter förvätska skogsråvara, säger Henrik Brodin, affärsutvecklingansvarig på Södra i Växjö.

  Grundläggande analyser av de ekonomiska förutsättningarna har också genomförts. Att bygga en storskalig anläggning som producerar flygbränsle av svensk skogsråvara beräknas kosta minst en miljard kronor, berättar Henrik Brodin.

  – Det skulle vara lämpligt att placera fabriken i Smålandsregionen. Här finns många sågverk, ett mycket aktivt skogsbruk, skogsindustrier och hamnar, säger han.

  Henrik Brodin är övertygad om att en sådan storsatsning vore positiv för många enskilda skogsägare i detta område.

  – Framför allt i och med att grotuttaget skulle öka. Tanken är att producera flygbränsle även av bark och sågspån.

  – Medlemmar i Södra kan också gynnas av att koncernens verksamhet breddas med ytterligare en industrigren, enligt Henrik Brodin.

  Fabriken kan komma att uppföras antingen i anslutning till Växjö Energis fjärrvärmeanläggning, eller vid något av Södras bruk i Mönsterås eller Mörrum.

  KLM har liksom andra flygbolag stor press på sig att börja använda mer miljövänliga bränslen.

  – Flygbranschen har ett problem, som vi från Södra kan vara med om att lösa. Därför har vi tillsammans inlett den här förstudien, berättar Henrik Brodin.

  – KLM bygger en fabrik i Nederländerna för att tillverka flygbränsle av frityrolja. Men även om vi i västvärlden äter mycket friterad mat, så handlar det om små volymer jämfört med hur mycket flygbränsle som skulle kunna produceras av restprodukter från skogen.

  Förstudien avslutas den 1 juli år 2020. Efter det ska Södra, KLM och de andra projektägarna bestämma om de vill gå vidare, och i så fall i detalj förbereda produktionen av skogsbaserat flygbränsle.

  – Om man väljer att bygga är min bedömning att anläggningen skulle kunna tas i drift år 2025, säger Henrik Brodin.

  Från flis till flygplan i Småland

  Projektets syfte är att undersöka potentialen för produktion av bioflygbränsle i Småland samt att identifiera de regionalt mest lovande värdekedjorna genom en kvantitativ och platsspecifik analys av ett antal produktionstekniker, i olika tidsperspektiv.

  Projektledare är Rise Innventia AB. Övriga parter är FORES, KLM Royal Duch Airline, Luleå Tekniska Universitet, SkyNRG BV, Småland Airport AB, Växjö Energi AB, Växjö kommun och Södra.

  Energimyndighetens stöd till förstudien är 2,6 miljoner kronor. Utöver det går parterna in med egna medel.

  Källa: Energimyndigheten

  Relaterade artiklar

  Till toppen