Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 4 maj 2018

  Pengaregn över cellulosaindustrin

  Cellulosaindustrin skär just nu guld med täljkniv. Och trots att priserna för massaved gått upp höjs nu röster för att industrin ska dela med sig mer av vinsterna.

   Gör flis på flisen. Cellulosaindustrin går som tåget just nu. Frågan är hur det avspeglar sig i råvarupriserna?
  Gör flis på flisen. Cellulosaindustrin går som tåget just nu. Frågan är hur det avspeglar sig i råvarupriserna? FOTO: Anton Starikov/MostPhotos

  Efter kvartalsrapporter från Stora Enso, Billerud Korsnäs, Södra, SCA, Holmen och Rottneros kan man konstatera en samlad nettovinst på nästan 5,4 miljarder kronor.

  Fördubbling

  Högst resultat i kronor redovisar Stora Enso med ett rörelseresultat på 3,6 miljarder kronor. Nettoresultat var på 2,8 miljarder, långt över en fördubbling jämfört med samma kvartal i fjol. Även Södra i princip fördubblade sitt resultat till en knapp miljard medan Holmen ”bara” ökade med 50 procent till dryga halvmiljarden medan Rottneros och Billerud Korsnäs förbättrade sina resultat med drygt 30 respektive 20 procent.

  SCA står starkt

  Även nygamla SCA går starkt. Jämfört med första kvartalet i fjol har de nästan fördubblat sitt resultat till 700 miljoner kronor.

  Konjunkturen går bolagens väg med hög efterfrågan, ett massapris som en längre tid legat över drömgränsen 1 000 dollar per ton och en samtidigt svag krona.

  På börsen verkar det också finnas en tilltro till att framgångarna fortsätter. Jämfört med för ett år sen har Stora Ensos kurs stigit med runt 50 procent, Holmen och Rottneros med knappt 20 procent. Bara Billerud Korsnäs verkar ha tappat investerarnas förtroende, och aktien gått ned 10 procent.

  Upp 60 procent

  Efter avknoppningen av hygiendelen i fjol har kursen för SCA stigit kontinuerligt till en nivå på 100 kronor, en ökning med runt 60 procent. Visserligen har SCA presterat starkt och överträffat analytikernas förväntningar tre kvartal i rad, men det kan också tyda på att aktien initialt var undervärderad.

  Men nu börjar analytikernas uppfattningar om den fortsatta utvecklingen att gå isär. Medan vissa tror att SCA ska fortsätta överträffa konkurrenterna anser andra att aktien kommer falla tillbaka mot en kurs på 80 kronor.

  Manar till att pressa upp priserna

  Samtidigt finns de som menar att cellulosabolagen nu kammar hem övervinster, och att en större del borde gå tillbaka till råvaruleverantörerna i form av höjda massavedspriser.

  Både till Mellanskogs och Norra Skogsägarnas stämmor finns motioner med krav på bättre betalning, och även förre statsministern Göran Persson har gett sig in i debatten och manar skogsägarna att gå samman för att pressa upp priserna.

  Betalningen har redan ökat, men inte i samma takt som bolagens vinster. I söder har massavedspriset stigit med runt 10 procent det senaste året, i norr med cirka 20 procent. Allra bäst har prisutvecklingen varit i Mellansverige med en ökning på runt 30 procent, men det innebär i realiteten att priserna där kommit i nivå med övriga landet.

  Marginal finns

  Och visst har cellulosabolagen marginal att höja ytterligare om de skulle vilja. Även om samtliga i sina senaste kvartalsrapporter anför ökade råvarukostnader som en vinsthämmande faktor så ligger rörelsemarginalerna på mellan 11 och 20 procent för de sex bolagen, för Södra Cell separat på hela 36 procent.

  Det kan jämföras med den översikt av sågverkens lönsamhet under fjolåret som ATL publicerade tidigare i våras. Av cirka 60 granskade sågverk och koncerner var det bara tre mindre företag som låg över en rörelsemarginal på 10 procent, och till exempel Södra Wood hade en marginal på 1 procent.

  LÄS OCKSÅ: Historiskt sett låga massavedspriser i MellansverigeLÄS OCKSÅ: Låg lönsamhet för sågverken

  Undervärderad eller överpresterar? Sedan delningen i juni i fjol har SCA:s aktie stigit med 60 procent i värde. Även de andra skogsbolagen stiger på börsen och första kvartalets rapporter visar i flera fall på nästan fördubblade vinster jämfört med samma period i fjol.

  Relaterade artiklar

  Till toppen