Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 9 oktober

  Kartong kör om papper i Finland

  Coronapandemin har gett en nedgång inom de flesta sektorer av finsk skogindustri. Det väntas innebära att kartong nästa år tar över som den viktigaste exportprodukten i stället för papper.

   Efter årets ras för grafiskt papper väntas kartong nästa år ta över som den ekonomiskt viktigaste exportprodukten för finsk skogsindustri.
  Efter årets ras för grafiskt papper väntas kartong nästa år ta över som den ekonomiskt viktigaste exportprodukten för finsk skogsindustri. FOTO: Shutterstock/TT

  Coronapandemin har även satt spår hos skogsindustrin i Finland. Det visar en färsk prognos från det finska ekonomiska forskningsinstitutet PTT.

  Precis som i Sverige har produktionen av papper drabbats hårdast, och exporten väntas minska med en fjärdedel i år och med ytterligare 10 procent nästa år. Som en följd har Stora Enso i år lagt ned två maskiner för finpapper i Uleåborg och nästa år väntas UPM stänga tre maskiner för tidnings- och magasinspapper i Kaipola.

  Kartong tar över

  Kartong är det produktområde som klarat sig bäst, och prognosen är att exportvolymen ligger kvar på fjolårets nivå. En väntad ökning på 9 procent under nästa år innebär att kartong då går om papper som den viktigaste exportprodukten för finsk skogsindustri, där tryck- och skrivpapper historiskt varit de mest värdefulla produkterna.

  På kort sikt finns inga möjligheter att kompensera för bortfallet av grafiskt papper, skriver PTT, och på längre sikt avgörs exportvärdet för massa- och pappersindustrin av om pågående produktutveckling leder till industriell produktion i Finland.

  Medan den svenska exporten av sågade trävaror ökat något, väntas den i Finland minska med 13 procent i år. PTT framhåller också att Sverige och flera länder i Centraleuropa har tillgång till stora volymer billigt virke som en följd av insektshärjningar, och att det undergräver konkurrenskraften för både sågverks- och cellulosaindustrin i Finland.

  Mindre till skogsägarna

  Totalt väntas den finska skogsindustrins exportvärde minska med 16 procent i år. För att vända konjunkturen och efterfrågan, skriver PTT, behövs att ett vaccin mot covid-19 blir tillgängligt på marknaden, vilket väntas inträffa under nästa år.

  Nedgången i för skogsindustrin ger också minskad efterfrågan på råvara, vilket i sin tur innebär lägre intäkter för finska skogsägare. Från toppåret 2018 minskade skogsägarnas samlade bruttointäkter med 14 procent till 2019, och för 2020 väntas en ytterligare nedgång med 18 procent. Prognosen för 2021 är en ökning med 9 procent.

  PTT:s prognos exportutveckling finska skogsprodukter 2020 och 2021, volym.

  Papper: -25%, -10%

  Kartong: 0%, 9%

  Massa: -1%, 2%

  Sågade trävaror: -13%, 8%

  Plywood: -11%, 8%

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen