Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 18 augusti 2017

  Osäker fågelrapport stoppade skördaren

  Lars Forsling startade en avverkning efter en korrekt anmälan. Men efter bara någon dag skickade Skogsstyrelsen bort maskinerna med omedelbar verkan. Orsak: ugglor hade setts i området.

   Skogen står och dör hos Lars Forsling som fick sin avverkning stoppad.
  Skogen står och dör hos Lars Forsling som fick sin avverkning stoppad. FOTO: David Larsson

  Lars Forsling såg stora angrepp av barkborre och ville avverka en trakt på drygt 10 hektar. Han lämnade in avverkningsanmälan i februari och i maj kom maskinerna till området norr om Västerås. De hann dock inte köra mer än ett hektar innan hela avverkningen vid vite stoppades med omedelbar verkan av Skogsstyrelsen. Orsaken var rapporter om lappuggla och slaguggla i området och stoppet gällde fram till mitten av augusti.

   Skogen står och dör hos Lars Forsling som fick sin avverkning stoppad.
  Skogen står och dör hos Lars Forsling som fick sin avverkning stoppad. FOTO: David Larsson

  Överklagat beslutet

  Skogsstyrelsen grundar sitt beslut på observationer från rapporteringssidan Artportalen och på kommunikation med Länsstyrelsen.

  ”Det anmälda området kan på goda grunder antas ingå i både slagugglans och lappugglans livsmiljö och häckningsmiljö” skriver Skogsstyrelsen i sitt beslut.

   Skogen står och dör hos Lars Forsling som fick sin avverkning stoppad.
  Skogen står och dör hos Lars Forsling som fick sin avverkning stoppad. FOTO: David Larsson

  Lars Forsling är dock tveksam till underlaget för stoppet och har överklagat beslutet.

  – De har gjort några inventeringar men inte kunnat konstatera varken slaguggla eller lappuggla på avverkningsobjektet. Däremot finns det på grannmarken, ungefär en kilometer härifrån, säger han.

  FOTO: David Larsson

  Livsmiljö är för vagt

  Lars Forsling ställer sig också frågande till begreppet livsmiljö, som han menar är alltför vagt.

  I kanten av trakten finns ett risbo. Det är dock oklart om boet bebos av någon lappuggla (slaguggla bor oftast i hålträd eller holkar). Om det trots allt är ett ugglebo så är avverkningsstoppet mer långtgående än vad Skogsstyrelsens egen vägledning anger. Där är huvudpunkten för lappuggla att avstå från skogliga åtgärder inom 100 meter från boet under april till augusti.

  FOTO: David Larsson

  Skogsstyrelsen hänvisar i sitt beslut både till Skogsvårdslagen och till artskyddsförordningen samt till prioriterade fågelarter. Dessa finns upptagna i en lista och innehåller närmare 60 arter. I samma lista återfinns också bland annat tjäder, orre, talltita och skogsduva.

   Lars Forsling fick sin avverkning stoppad.
  Lars Forsling fick sin avverkning stoppad. FOTO: David Larsson

  Fågellistan

  Lars Forsling har gjort några utskrifter från Artportalen där han visar kartor med gott om inrapporterade fynd av järpe, orre, spillkråka och ytterligare några arter.

  – Om man skulle extrapolera det här beslutet till alla de här fynden så är det i princip stopp för avverkning under sommarhalvåret i stora delar av landet. Det gör mig mycket bekymrad för svensk skogsindustri.

   Lars Forsling fick sin avverkning stoppad.
  Lars Forsling fick sin avverkning stoppad. FOTO: David Larsson

  Gunnar Lindén, ansvarig för naturvårdsfrågor på LRF Skogsägarna, gör samma bedömning som Lars Forsling om fågellistan.

  – Skulle man gå strikt efter listan så skulle i praktiken alla slutavverkningar kunna stoppas. Det finns en väldigt olycklig formulering i föreskrifterna och vi har dessutom synpunkter på vilka arter som ingår i listan. Den behöver ses över.

   Lars Forsling fick sin avverkning stoppad.
  Lars Forsling fick sin avverkning stoppad. FOTO: David Larsson

  Är inte rättssäkert

  I praktiken tror dock Gunnar Lindén att det kommer att göras individuella bedömningar från fall till fall utifrån listan med prioriterade arter.

  – Det är en sak om man tillämpar den på verkligen ovanliga arter men börjar den användas på relativt vanliga fåglar får det stora konsekvenser för skogsbruket.

   Skogen står och dör hos Lars Forsling som fick sin avverkning stoppad.
  Skogen står och dör hos Lars Forsling som fick sin avverkning stoppad. FOTO: David Larsson

  Gunnar Lindén har också synpunkter på att myndigheterna använder Artportalen som underlag.

  – Det är inte rättssäkert. Det är uppgifter från enskilda som man inte vet om de stämmer. Och det kan också innebära att avverkningar stoppas i högre grad där det är gott om ornitologer.

  Fakta: Prioriterade fågelarter

  smålom, sångsvan, sädgås, stjärtand, salskrake, bivråk, röd glada, brun glada, havsörn, blå kärrhök, fjällvråk, kungsörn, fiskgjuse, pilgrimsfalk, stenfalk, tjäder, järpe, orre, trana, drillsnäppa, skogsduva, gök, hökuggla, sparvuggla, lappuggla, slaguggla, jorduggla, pärluggla, berguv, nattskärra, tornsvala, göktyta, gråspett, gröngöling, spillkråka, vitryggig hackspett, mindre hackspett, tretåig hackspett, trädlärka, lundsångare, nordlig gransångare, brandkronad kungsfågel, mindre flugsnappare, halsbandsflugsnappare, entita, talltita, lappmes, sommargylling, törnskata, lavskrika, nötkråka, gulhämpling, rosenfink, tallbit, dvärgsparv, ortolansparv, videsparv

  Fakta: Artportalen

  Artportalen är ett rapportsystem för växter, djur och svampar. Systemet används av såväl privatpersoner som forskare och myndigheter.

  För vissa känsliga arter syns inte alla fynden publikt och de kan inte heller ses av alla myndighetspersoner.

  PREMIUM. Skörda och skota utan kompromisserPREMIUM. Grundproblemet kvarstårLäs mer: Frivillig hänsyn ska klara bombmurklanLäs mer: Lavskrikan var så god att avverkaLäs mer: Lavskrikan skadas inte av avverkning

  Relaterade artiklar

  Till toppen