Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 14 mars 2019

  Ökad förädling dubblar virkesvärdet

  Gruvön

  Stora Ensos satsning på byggelement i korslimmat trä ger en rejäl värdeökning på virket. Men så har det också krävt en rejäl investering.

   Byggnaden för den nya produktionslinjen för korslimmat trä är givetvis byggd i korslimmat trä. Den är dessutom målad i Falu Rödfärg, som också äga av Stora Enso.
  Byggnaden för den nya produktionslinjen för korslimmat trä är givetvis byggd i korslimmat trä. Den är dessutom målad i Falu Rödfärg, som också äga av Stora Enso. FOTO: Stora Enso

  500 miljoner kronor – så mycket har Stora Ensos investerat i sin nya fabrik för CLT, byggelement av korslimmat massivträ. För pengarna har de fått Europas största och mest moderna fabrik med en produktionskapacitet på 100 000 kubikmeter färdig CLT per år vid treskift.

  – Det motsvarar ungefär 4 500 färdiga lägenheter, säger Joakim Sveder, nytillträdd platschef vid Stora Enso Gruvön sedan ett par veckor.

  Än så länge har bara två skift, cirka 40 personer, skolats in men Stora Enso räknar med att CLT-fabriken ska bli den största enskilda kunden till det intilliggande sågverket som har en årsproduktion runt 300 000 kubikmeter.

   Stolta och glada kunde Joakim Sveder och Maja Bergström visa upp Stora Ensos nya fabrik för CL-trä.
  Stolta och glada kunde Joakim Sveder och Maja Bergström visa upp Stora Ensos nya fabrik för CL-trä. FOTO: Stora Enso

  Strategisk placering

  Fabriken innebär också ett tillskott till produktionskapaciteten av CLT i Sverige med 500 procent, och placeringen vid Vänerns norra spets är strategisk för att nå både de nordiska och brittiska marknaderna. Byggelementen kan användas i såväl småhus som större byggnader, och redan nu byggs tio procent av flerbostadshusen i Sverige med trästomme. Men flera aktörer tror på en växande marknad, och även Södra har aviserat investeringar i CLT- produktion.

  Bland fördelarna med CLT nämner försäljningschefen Mikael Lindberg kortare byggtid, bindning av koldioxid och reducerade utsläpp i byggprocessen, bland annat på grund av träelementens låga vikt, en tredjedel jämfört med betong till exempel.

  CLT kan liknas vid plywood, men i stället för att korslimma fanér består lagren av hela brädor. Och produktionen ställer höga krav på både råvara och effektivitet.

  – Vi börjar med att hållfasthetssortera allt virke som kommer från sågen. Sen fortsätter det med hyvling, fingerskarvning, limning till skikt och till sist putsning innan skikten limmas till block, berättar Maja Bergström, som varit projektledare för fabriksbygget.

   De färdiga elementen är 16 gånger 3,5 meter stora och består av tre till sju lager hållfasthetssorterade och fingerskarvade brädor.
  De färdiga elementen är 16 gånger 3,5 meter stora och består av tre till sju lager hållfasthetssorterade och fingerskarvade brädor. FOTO: Ulf Aronsson

  Effektiv produktion

  De färdiga elementen är 16 gånger 3,5 meter stora och mellan 10 och 40 centimeter tjocka. Tjockleken och antalet skikt beror på vilka hållfasthetskrav som ställs. Tillverkningslinan avslutas med tre gigantiska CNC-fräsar som kan ta upp hål för fönster och dörrar, men även göra uttag för kabeldosor eller andra installationer.

  – Att ha en effektiv produktion och minimera spill är helt avgörande för att få lönsamhet i produktionen, fortsätter hon.

   Produktionslinjen avslutas med en gigantisk CNC-fräs som bland annat kan ta upp hål för fönster, dörrar och installationer.
  Produktionslinjen avslutas med en gigantisk CNC-fräs som bland annat kan ta upp hål för fönster, dörrar och installationer. FOTO: Ulf Aronsson

  Ökar värdet

  De plank och brädor som går in i CLT-fabriken har ett genomsnittligt värde på runt 2 000 kronor per kubik på exportmarknaden. För de färdiga elementen ligger värdet enligt Maja Bergström över 5 000 kronor per kubikmeter. Så att förädlingen ger en värdeökning är helt klart, men så har den också krävt en investering på en halv miljard.

  Och även om orderläget enligt Mikael Lindberg ser bra ut kan det säkert inledningsvis vara en utmaning att hitta avsättning för hela fabrikens kapacitet till en byggbransch som fortfarande är lite yrvaken kring träbyggandets fördelar.

  Relaterade artiklar

  Till toppen