Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 31 augusti 2017

  Avverkningar i förändring sedan 1950-talet

  2016 minskade avverkningarna marginellt, men sett över tid har de ökat stadigt. Men det är föryngringsavverkningarna som ökar medan gallringarna minskar. ATL har tittat närmare på skogen i ett historiskt perspektiv.

   Bruttoavverkning. Bruttoavverkningen har gått stadigt uppåt sedan 1950, men en topp bland annat för stormen Gudrun 2005.
  Bruttoavverkning. Bruttoavverkningen har gått stadigt uppåt sedan 1950, men en topp bland annat för stormen Gudrun 2005. FOTO: Skogsstyrelsen

  Under 2016 uppgick bruttoavverkningen i Sverige till 91,6 miljoner kubikmeter, enligt Skogsstyrelsens statistik. Jämfört med 2015 är det en minskning med marginella 0,9 procent.

  Men sett över längre tid har bruttoavverkningen stadigt ökat, sedan 1950 med har den mer än fördubblats, jämfört med 1990 är ökningen 40 procent. Stormfällningar är en bidragande orsak till ökningen de senaste åren. Enligt Skogsstyrelsens uppskattningar har mer än 100 miljoner kubikmeter skog fällts av stormar sedan 2005.

   Årlig föryngringsavverkad areal, glidande 3-årsmedelvärde. Den föryngringsavverkade arealen har inte alls ökat i samma takt som volymen, vilket innebär att uttaget per hektar ökar.
  Årlig föryngringsavverkad areal, glidande 3-årsmedelvärde. Den föryngringsavverkade arealen har inte alls ökat i samma takt som volymen, vilket innebär att uttaget per hektar ökar. FOTO: Riksskogstaxeringen

  Arealer har inte ökat lika mycket

  De avverkade arealerna har inte alls ökat på samma sätt som volymen. Sedan början på 1980-talet har föryngringsavverkningarna pendlat strax under 200 000 hektar per år. Gallringarna har ökat, men sammanlagt är ökningen i avverkad areal sedan 1990 bara 6 procent.

   Årlig gallrad areal, glidande 3-årsmedelvärde. Sedan 2009 har den gallrade arealen minskat snabbt, fram till 2014 med över 20 procent.
  Årlig gallrad areal, glidande 3-årsmedelvärde. Sedan 2009 har den gallrade arealen minskat snabbt, fram till 2014 med över 20 procent. FOTO: Riksskogstaxeringen

  Det innebär i sin tur att uttaget per hektar ökar. För föryngringsavverkning har volymen per hektar ökat med 22 procent sedan 1990, till ett medeltal på 255 kubikmeter per hektar 2014. Vid gallring har uttaget ökat med 23 procent till ett medel på 75 kubikmeter per hektar.

  Trendbrott

  2009 kom ett trendbrott för gallringarna och fram till 2014 minskade den gallrade arealen med över 20 procent. Som jämförelse ökade den föryngringsavverkade arealen under samma period med 7 procent. Det har också resulterat i att gallringsvirkets andel av virkesfångsten minskat med 6 procentenheter till 31 procent av den totala volymen.

  FOTO: Rolf Segerstedt

  Enskilda skogsägare

  Röjningarna har också ökat stadigt. Mellan 1995 och 2016 har den röjda arealen mer än fördubblats, och den röjda arealen är numera också mer än dubbelt så stor som den areal som föryngringsavverkas per år.

  Som ATL tidigare konstaterat är de enskilda skogsägarna flitigast med röjsågen och står för en större andel av röjningarna än deras ägarandel av skogen.

   Årlig röjningsareal fördelad på ägarklasser, 3-årsmedeltal. Röjningarna ökar stadigt, och det är de enskilda skogsägarna som är flitigast med röjsågen.
  Årlig röjningsareal fördelad på ägarklasser, 3-årsmedeltal. Röjningarna ökar stadigt, och det är de enskilda skogsägarna som är flitigast med röjsågen.

  Läs mer: Avverkningskostnaderna minskadeLäs mer: Miljöministrar oeniga om skogenPREMIUM. Osäker fågelrapport stoppade skördarenPREMIUM. Skogsstyrelsen. Markägare har inte rätt till ersättning

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen