Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 5 juni 2019

  Nytt verktyg för hantering av skogsdiken

  Hur ska man sköta sina diken? Ny forskning från SLU hoppas kunna ge svar på skogbrukets frågor.

   Vilka diken fungerar som de ska? Det ska appen Ditchflowtracker förhoppningsvis ge svar på.
  Vilka diken fungerar som de ska? Det ska appen Ditchflowtracker förhoppningsvis ge svar på. FOTO: Mostphotos

  En forskningsstudie från SLU i Umeå har tagit fram ett verktyg för att hantera diken inom skogsbruket. Genom att använda sig av digitala höjdmodeller och analyser av vattenflöden ska appen Ditchflowtracker kunna avgöra vilka diken som bör prioriteras.

  Studien, som forskaren Eliza Hasselquist står bakom, presenteras i Skogssällskapets tidning Skogsvärden.

  Syftet är att förstå hur skogen växer och med hjälp av det avgöra vilka diken som gör sitt jobb. Grunden till projektet är ett behov som utryckts av så väl länsstyrelser och Skogstyrelsen.

  – Vi tror att närmare 50 procent av Sveriges skogsdiken inte fungerar som de ska. Ungefär hälften av dem ligger på torr eller sandig mark och skulle inte fungera även om man rensade dem, säger Eliza Hasselquist till Skogsvärden.

  – Resterande del finns i områden där vatten inte kan rinna genom dikena – de är helt enkelt felplacerade redan från början, fortsätter hon.

  Ytterligare en funktion med verktyget är besparing av tid och resurser, eftersom man kan prioritera diken som har effekt på produktionen. Effektivisering av vattenhanteringen kan också ge positiva effekter genom minskat läckage av näringsämnen.

  Relaterade artiklar

  Till toppen