Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 27 januari

  Nytt rekordresultat för Sveaskog

  Sveaskog ökade sin nettoomsättning med 3 procent och sitt operativa rörelseresultat med 4 procent under 2019 jämfört med året innan. Därför vill skogsföretaget att utdelningen till ägaren staten ska ligga kvar på 1,1 miljard kronor.

   Årets operativa rörelseresultat är det bästa någonsin för Sveaskog. Direktavkastningen blev 4,9 procent (5,4). Därmed överträffades målet på 4,5 procent för tredje året i rad.
  Årets operativa rörelseresultat är det bästa någonsin för Sveaskog. Direktavkastningen blev 4,9 procent (5,4). Därmed överträffades målet på 4,5 procent för tredje året i rad. FOTO: Oscar Schönning

  Nettoomsättningen för Sveaskog ökade med 3 procent för 2019, till 7 209 miljoner kronor (6 971 miljoner kronor 2018). Att leveransvolymerna minskade med 3 procent kompenserade att priserna på skogsråvara ökat med 4 procent under året.

  Rörelseresultatet för 2019 ökade 4 procent till 1 483 miljoner kronor (1 422). Ökad försäljning av plantor är en plusfaktor, samtidigt som kostnader för skogsvård och avverkningar ökat.

  Det totala resultatet för 2019 minskade med 51 procent till 1 558 miljoner kronor. Något som till stor del beror på att värdeförändringen för skogen skrivits ned från 1 697 miljoner kronor 2018 till 399 miljoner kronor 2019. Dessutom tillkommer konsekvenser av nya skatteregler. Effekter som enligt ledningen är av engångsnatur och inte påverkar kassaflödet.

  Bäst hittills

  ”Sveaskogs operativa rörelseresultat för helåret 2019 är det bästa hittills för Sveaskog. En stor del av förbättringen jämfört med fjolåret förklaras av högre priser på våra produkter, vilket har förbättrat våra marginaler”, säger Sveaskogs VD Hannele Arvonen i en kommentar till bokslutskommunikén och fortsätter:

  ”Goda och stabila resultat i verksamheten, i kombination med en stark kapitalstruktur, innebär att Sveaskog är en stabil utdelare till ägaren, svenska staten. Styrelsens förslag till årsstämman är en utdelning på 1,1 miljarder kronor.”

  Barkborrehot

  Ett orosmoln kan dock vara att sista kvartalet sjönk såväl nettoomsättning med 4 procent och det operativa rörelseresultatet med 10 procent jämfört med samma period 2018.

  Barkborreangreppen i både Sverige och andra länder ställer också till det. Sedan toppnoteringen det tredje kvartalet i fjol har priserna för sågade trävaror sjunkit med cirka 15 procent men på vissa marknader och för vissa kvaliteter har prisfallet ännu större.

  Relaterade artiklar

  Till toppen