Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 27 november 2020

  Skogsutredningen vill avskaffa nyckelbiotoper

  Nyckelbiotopsinventeringen saknar stöd i lagen och bör läggas ned. Men mer kunskap behövs fortfarande och Skogsutredningen föreslår därför ökat kunskapskrav för skogsägarna och nya naturmiljöbeskrivningar.

   I stället för nyckelbiotopsinventeringen flyttas en del av ansvaret för att hålla koll på naturvärden i skogen över på skogsägaren genom miljöbalkens kunskapskrav.
  I stället för nyckelbiotopsinventeringen flyttas en del av ansvaret för att hålla koll på naturvärden i skogen över på skogsägaren genom miljöbalkens kunskapskrav. FOTO: Rolf Segerstedt

  Skogsbruk. Skogsutredningens mest övergripande förslag för stärkt äganderätt är att formellt skydd i huvudsak ska bygga på frivillighet och markägar-initiativ. Det går i linje med skogspolitikens inriktning om frihet under ansvar och ska ge större incitament för markägarna att bevara och skapa naturvärden. Samtidigt ska det fortfarande vara upp till staten att välja vilka områden som beviljas skydd och urvalet ska baseras på vilka naturvärden som prioriteras. Och för skogar av särskilt angeläget allmänt intresse ska staten fortfarande kunna besluta om formellt skydd mot mark-ägarens vilja.

  Saknar lagstöd

  Utredningen kommer också fram till att nyckelbiotopsinventeringen saknar stöd i lagen och därför bör avskaffas. Men det finns fortfarande ett behov av mer kunskap om naturvärdena för att genomföra skogspolitiken. Därför föreslår utredningen att staten i stället jobbar med så kallade naturvärdesbeskrivningar och att markägarnas kunskaper ökas genom att Miljöbalkens kunskapskrav börjar tillämpas.

  Naturvärdesbeskrivningarna ska göras i skogar som kan ha höga naturvärden och ska ge en objektiv beskrivning av förhållanden som kan ha betydelse för biologisk mångfald. Men de innebär ingen naturvärdesbedömning utan kan användas av markägare för att uppfylla kunskapskravet och vid val av frivilliga avsättningar eller av myndigheterna vid tillsyn, rådgivning och stöd.

  Utredningen föreslår också att ersättning ska utgå för all fjällnära skog med höga naturvärden. Om Skogsstyrelsen avslår en avverkningsansökan ska den samtidigt ta beslut om ersättning, i stället för som nu då skogsägaren först tvingas stämma staten.

  Men frågan är hur många avverkningsansökningar det blir i fjällnära skog framöver om ett annat av utredningens förslag genomförs: Att avsätta 525 000 hektar längs fjällkedjan.

  LÄS MER: 50 nya förslag för skogen

  Miljöbalken

  Miljöbalkens kunskapskrav innebär att den som vidtar en åtgärd ska ha tillräcklig kunskap om hur män-niskors hälsa och miljön påverkas och kan skyddas.

  Enligt Miljöbalken gäller omvänd bevisbörda: Det är verksamhetsutövaren som ska visa att kunskapskravet är uppfyllt.

  Källa: Naturvårdsverket

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen