Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 17 april 2019

  Lyckad driftsättning av ny kartongmaskin för Billerud Korsnäs

  Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs resultat för det första kvartalet var i stort sett i linje med förväntningarna inför rapporten, och att driftsättningen av den nya kartongmaskinen (KM7) i Gruvön har inletts enligt plan är positivt.

   Billerud Korsnäs Gruvön.
  Billerud Korsnäs Gruvön. FOTO: Ulf Aronsson

  Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs rörelseresultatet uppgick till 640 miljoner kronor och rörelsemarginalen blev 9,8 procent för det första kvartalet 2019.

  Driftsättningen av den nya kartongmaskinen vid anläggningen i Gruvön har inletts och hittills har det gått enligt plan. Det uppger VD Petra Einarsson i rapporten för det första kvartalet.

  ”Jag är mycket glad att kunna meddela att upprampningen av KM7 i Gruvön går som planerat och att provkörningar av maskinen pågår”, skriver hon.

  Billerud Korsnäs en ökad prispress under andra kvartalet. Bolagets fokus är att bevara nuvarande prisnivåer, heter det i rapporten.

  Investeringen väntas bidra positivt till resultatet från 2021, som tidigare kommunicerat.

  Vad gäller framtiden för Bergvik Skog Öst upprepar Petra Einarsson tidigare budskap om att processen att hitta lämpliga investerare för en betydande del av skogsmarken pågår.

  Det justerade rörelseresultatet var i linje med förväntningarna i Infront Datas sammanställning av fyra analytikers prognoser. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 653 miljoner kronor, strax över väntade 648 miljoner. Intäkterna om 6 504 miljoner kronor var dock högre än väntade 6 298 miljoner, varför den justerade rörelsemarginalen om 10,0 procent blev lägre än väntade 10,3 procent.

  Av de tre affärsområdena stod Paper för den största avvikelsen jämfört med analytikersnittet. Rörelseresultatet blev 356 miljoner kronor, klart över väntade 269 miljoner. För kartongverksamheten inom affärsområdet Board uppgick rörelseresultatet till 441 miljoner kronor, lägre än väntade 470 miljoner.

  Inför det andra kvartalet bedömer bolaget att efterfrågan kommer att vara ”fortsatt god” och att orderböckerna ska vara ”stabila”. Dock varnar VD:n för att prispressen kommer att öka, varför fokus ligger på att bevara nuvarande prisnivåer. Detta budskap framfördes även i samband med helårsrapporten.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen