Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 5 september 2018

  Nya flygfoton över brandhärjade skogar

  Askgrå hyggen. Rostfärgad, bränd skog – och på sina håll fläckar av grönt som lågorna hoppade över.

  Nu publiceras Lantmäteriets färska flygfoton över de områden som drabbades värst av sommarens skogsbränder.

   Här syns tydligt hur färgskala varierar från hyggen, stående brandskadad skog och oskadad skog. Bilden är tagen från helikopter i Kårböleområdet i Ljusdals kommun.
  Här syns tydligt hur färgskala varierar från hyggen, stående brandskadad skog och oskadad skog. Bilden är tagen från helikopter i Kårböleområdet i Ljusdals kommun. FOTO: Anders Gransström, Sveriges lantbruksuniversitet

  Det har gått en månad sedan de omfattande skogsbränderna rasade som värst. Nu, när svensk och utländsk räddningspersonal är tillbaka i vardagen, återstår det omfattande arbetet att kartlägga skadornas omfattning. Till hjälp finns nu alltså nytagna flygbilder över de hårdast drabbade områdena i Gävleborg, Dalarna och Jämtland.

  – Vis av erfarenhet, efter branden i Västmanland, vet vi ju att det finns ett stort behov av att se brändernas utsträckning tydligt uppifrån. Skogsbränder har ju väldigt irrationella förlopp. De hoppar över vissa områden som blir kvar helt oskadade, säger Lantmäteriets flygfotoansvarige Mikael Henriksson.

  Service till skogsägare

  Inte minst skogsägare behöver denna överblick.

  – Vi ser flygfotona som en viktig service till drabbade markägare, skogsbolag och myndigheter. Under pågående brand publicerades satellitbilder men flygfotona ger en mycket mer detaljerad bild av hur bränderna härjat, säger Svante Larsson som är projektledare och samordningsansvarig för arbetet efter bränderna vid Skogsstyrelsen.

  Att inspektera från marken skulle vara både tidsödande och farligt.

  – Drabbade skogsägare avråds från att ge sig ut, eftersom det finns risk för glödbränder och att brända träd blåser omkull, säger Svante Larsson.

   Ett brandhärjat område nära Laforsen i Ljusdals kommun Här syns tydligt hur hyggen färgats askgrå och brandskadad skog antagit en roströd färd.
  Ett brandhärjat område nära Laforsen i Ljusdals kommun Här syns tydligt hur hyggen färgats askgrå och brandskadad skog antagit en roströd färd. FOTO: Lantmäteriet
   Samma område nära Laforsen i Ljusdals kommun före branden.
  Samma område nära Laforsen i Ljusdals kommun före branden. FOTO: Lantmäteriet

  Kompensation

  Flygfotona är också viktiga underlag i Skogsstyrelsens arbete med att föreslå hur drabbade skogsägare ska kompenseras.

  – Vi har ju fått 110 miljoner kronor att fördela som stöd. Det finns bland annat ett starkt önskemål om att en hel del pengar ska gå till upprustning av vägar, så att man kommer åt brandskadat virke. Det har också påbörjats diskussioner om att avsätta vissa brunna skogsområden till naturreservat. Bränderna har ju en viktig ekologisk funktion, säger Svante Larsson.

  Bilderna kommer att finnas tillgängliga på skogsstyrelsen.se.

  LÄS OCKSÅ: Lägre skadekostnad än väntat efter skogsbrändernaLÄS OCKSÅ: ”Det finns mycket skogsägarna kan göra”

  Fakta: Skogsbränderna 2018

  I juli drabbades Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län av omfattande och svårsläckta skogsbränder. Flera byar fick utrymmas av säkerhetsskäl.

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har uppskattat den totala sammanlagda brandhärjade ytan till ca 25 000 hektar.

  Till de största bränderna hörde de i Fågelsjö/Lillåsen i Jämtland, Kårböle i Hälsingland och Trängslet i Dalarna.

  Myndigheter, räddningspersonal och frivilliga arbetade intensivt under flera veckor för att få bränderna under kontroll.

  Sverige fick hjälp av internationella resurser i form av brandflyg, helikoptrar och markpersonal.

  Till flera av de brandskadade områdena råder nu tillträdesförbud för allmänheten.

  Relaterade artiklar

  Till toppen