Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 1 juli 2018

  Ny vända för överklagan av webbpublicering

  Skogsstyrelsen måste ta ett nytt beslut om en begäran av sekretess för en avverkningsanmälan. Det har förvaltningsrätten beslutat med hänvisning till den nya dataskyddsförordningen, GDPR.

   – Att återvisa är bara en gradskillnad från att ge mig rätt. Hittills känner jag att jag går på plus, säger Jan-Erik Andersson.
  – Att återvisa är bara en gradskillnad från att ge mig rätt. Hittills känner jag att jag går på plus, säger Jan-Erik Andersson. FOTO: Ulf Aronsson

  ATL har flera gånger tidigare skrivit om Jan-Erik Andersson, i Bälinge, Uppland, som begärt sekretess på sin avverkningsanmälan enligt offentlighets- och sekretesslagen. Detta för att slippa att uppgifterna publicerades på Skogsstyrelsens webbplats.

  Lätt att hitta

  Skogsstyrelsen avslog begäran, bland annat med motiveringen att eftersom de inte publicerar namn, adress, fastighetsbeteckning etcetera, utan bara en kartskiss, så omfattas inte uppgifterna av sekretess.

  Men det köper inte Jan-Erik Andersson:

  – Om du har Skogsstyrelsens karta uppe är det bara fem till tio knapptryckningar bort på datorn för att matcha deras karta med till exempel kartan i Hitta. Där finns fastighetsbeteckning, och då är det lätt att få fram ägaren.

  Finns redan på nätet

  Jan-Erik Andersson överklagade Skogsstyrelsens avslag till förvaltningsrätten som nu kommit med ett beslut. Rätten konstaterar att sekretess inte kan komma på fråga. För att det ska bli aktuellt måste någon först begära ut uppgifterna, och det har ingen gjort.

  – Men det är klart att ingen frågar efter uppgifter som redan finns på nätet, säger Jan-Erik Andersson irriterat.

  Skogsstyrelsen hävdar att publiceringen skett i enlighet med Personuppgiftslagen, PUL. Men enligt förvaltningsrätten har det aldrig fattats något formellt beslut enligt PUL, och därför finns det inte heller något att överklaga.

  GDPR i stället för PUL

  Samtidigt har PUL upphört att gälla och sedan den 25 maj ersatts av den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Därför återvisar förvaltningsrätten ärendet till Skogsstyrelsen för fortsatt handläggning och ett nytt beslut.

  – Jag tycker det är en intressant dom, säger Jan-Erik Andersson. Den visar att förvaltningsrätten vill ha det utrett, annars skulle de bara ha gett ett avslag. För mig är det det bästa som kunde ha hänt. Nu får Skogsstyrelsen börja om och se över det utifrån GDPR, och det är inte lätt. Om jag får avslag från Skogsstyrelsen igen är jag först på banan och har större chans att få prövning i kammarätten och förvaltningsdomstolen eftersom de vill ha prejudikat i frågan.

  – Att återvisa är bara en gradskillnad från att ge mig rätt. Hittills känner jag att jag går på plus, avslutar han.

  LÄS ÄVEN: Domstol granskar begäran om sekretessLÄS ÄVEN: Skogsstyrelsen övarklagar dom om webbpublicering

  Relaterade artiklar

  Till toppen