Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 25 mars 2019

  Ny timmerterminal ska öka exporten till Finland

  Norra skogsägarna öppnade en ny timmermätningsterminal för massaved i Haparanda i mitten av januari. Det är den första mätstationen längs finska gränsen som nu öppnar upp nya möjligheter för export till Finland.

   Haparandaterminalens volymberäkning sker via fjärravläsning från åtta kameror som fotograferar timmerlasset från alla sidor. Bilderna analyseras senare av operatörer på Biometris fjärravläsningscentral i Östersund.
  Haparandaterminalens volymberäkning sker via fjärravläsning från åtta kameror som fotograferar timmerlasset från alla sidor. Bilderna analyseras senare av operatörer på Biometris fjärravläsningscentral i Östersund. FOTO: Anders Kristensson

  – Tidigare sålde vi väldigt små kvantiteter till Finland, berättar Patrik Jonsson, Norra skogsägarnas marknadschef för fiber och bränsle.

  – Men efterfrågan har ökat på massaved i norra Finland och i år kommer vi att sälja mer än tidigare. Därför investerade vi i en ny mätstation vid gränsen för att öppna upp den finska marknaden.

   Mats Olofsson, Norras virkesområdeschef i Torne och Kalix älvdalar menar att förutsättningen för en ökad export är att det finns en mätcentral som mäter enligt svensk standard.
  Mats Olofsson, Norras virkesområdeschef i Torne och Kalix älvdalar menar att förutsättningen för en ökad export är att det finns en mätcentral som mäter enligt svensk standard. FOTO: Anders Kristensson

  Den svenska och finska volymmätningen skiljer sig nämligen åt. I Finland mäts volymen av massafabrikerna vid leveransen, men i Sverige är det organisationen Biometri som ansvarar för volymmätningen vid timmerterminaler runt om i landet. En annan skillnad är att i Finland mäts volymen med bark, i Sverige utan bark.

  – För Norra skogsägarna är det viktigt att värna sina medlemmar som levererar massaved. Förutsättningen för en ökad export är att det finns en mätcentral som mäter enligt svensk standard som garanterar trovärdiga mätresultat, berättar Mats Olofsson, Norras virkesområdeschef i Torne och Kalix älvdalar.

   Terminalen ligger strategiskt vid järnvägen med möjlighet att lasta timmer både på finsk och svensk järnväg.
  Terminalen ligger strategiskt vid järnvägen med möjlighet att lasta timmer både på finsk och svensk järnväg. FOTO: Anders Kristensson

  Haparandaterminalens volymberäkning sker via fjärravläsning från åtta kameror som fotograferar timmerlasset från alla vinklar. Sedan analyseras bilderna av operatörer på Biometris fjärravläsningscentral i Östersund.

  – Bildavläsning fungerar väldigt bra i dag och vi har gått i täten här i norr med denna teknik, säger Patrik Jonsson.

  Mätstationen ligger strategiskt placerad vid järnvägen med möjlighet att lasta både på svensk och finsk järnväg, trots att den finska har en annan spårbredd. Tomten är en och en halv hektar stor och gör det också möjligt att lagra timmer också.

   Kvastar med längre skaft vore bra men annars fungerar terminalen väldigt bra säger Kristoffer Granström som kör för Haparanda renhållnings AB.
  Kvastar med längre skaft vore bra men annars fungerar terminalen väldigt bra säger Kristoffer Granström som kör för Haparanda renhållnings AB. FOTO: Anders Kristensson

  – Det är stora avstånd mellan skog och industri. Vi måste därför hela tiden jobba med transportfrågan för att göra logistiken effektivare och minska utsläppen, säger Patrik Jonsson.

  Än så länge är det de båda massafabrikerna i Kemi, två och en halv mil från Haparanda, som Norra levererar till och timmerbilarna fortsätter direkt efter volymmätningen vid gränsen till Kemi.

   Bilderna måste tydligt visa märknumret på varje last för att fjärravläsningspersonalen i Östersund ska veta var timret kommer från.
  Bilderna måste tydligt visa märknumret på varje last för att fjärravläsningspersonalen i Östersund ska veta var timret kommer från. FOTO: Anders Kristensson

  Kristoffer Granström jobbar för Haparanda renhållnings AB och kör massaved åt Norra sedan några år tillbaka. Han har precis rattat in sin timmerbil på terminalen för fotografering. Snön yr och det ligger mycket snö på stockarna. Bilderna måste tydligt visa märknumret på varje last och Kristoffer måste sopa bort snön från stockarna för att ta fram märkningen bakom snön.

  – Terminalen fungerar väldigt bra och det går fort att scanna in transportordern och utföra fotograferingen. Men det borde finnas kvastar med längre skaft så man kan borsta bort snön högst upp på timmertraven lite lättare, säger han.

   Kristoffer Granström sopar rent från snö.
  Kristoffer Granström sopar rent från snö. FOTO: Anders Kristensson

  Fortfarande återstår en del arbete på terminalen, bland annat ska övervakningskameror installeras för att virkesmängden som ligger vid terminalen ska kunna inventeras. 

  – Vi är inte främmande för att andra aktörer hyr in sig och mäter sina leveranser via terminalen. Vi för diskussioner med andra skogsföretag om det, avslutar Patrik Jonsson.

  Så funkar fjärravläsningen

  Virkesmätning sköts av den opartiska organisationen Biometri som i norr tidigare hette VMF nord. Det finns två fjärravläsningscentraler i Sverige, i Östersund och i Sundsvall.

  Sammanlagt finns det idag ca 55 fjärravläsningsterminaler, södra Sverige ligger lite efter med sina 6 terminaler men fler är på gång. Fjärravläsning effektiviserar logistiken där även terminaler med små volymer kan ta emot timmerbilar dygnet runt.

  Relaterade artiklar

  Till toppen