Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 11 december 2019

  Ny referensnivå för avverkning till riksdagen

  Miljö- och jordbruksutskottet tvingade fram en höjning av referensnivån för avverkning. Nu får det tillbaka den nivå de nobbade.

   Referensnivån ska användas för att se till att den svenska skogen inte släpper ut mer växthusgaser än den tar upp.
  Referensnivån ska användas för att se till att den svenska skogen inte släpper ut mer växthusgaser än den tar upp. FOTO: Helena Gohde

  På torsdagen behandlar riksdagens Miljö- och jordbruksutskott än en gång Sveriges referensnivå för avverkning, ett verktyg för att mäta om Sverige lever upp till EU:s klimatmål enligt den så kallade LULUCF-förordningen.

  Det blir något av ett återseende, för nivån är densamma som utskottet avvisade i början av året, motsvarande 92 procent av tillväxten i skogen. Då återvände regeringen med ett mer avverkningsvänligt förslag, motsvarande 100 procent, men det fick accepterades inte av EU-kommissionen som gav bakläxa.

  Vid torsdagens möte ska den nya nivån förankras hos de folkvalda. Bokföringsplanen, där referensnivån ingår, ska lämnas till EU-kommissionen senast den sista december i år.

  LULUCF

  Land Use, Land Use Change and Forestry, på svenska ofta sammanfattande kallat markanvändning, är en egen sektor inom klimatrapporteringen som omfattar skogsmark och jordbruksmark. Enligt EU:s LULUCF-förordning, antagen förra året, ska sektorn uppnå nettonollutsläpp under perioden 2021 till 2030. För att kunna se om målet nås ska alla medlemsländer ha bokföringsplaner där en referensnivå för avverkning av skog ingår.

  Relaterade artiklar

  Till toppen