Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 11 april 2019

  Parasitsvamp kan hota svenska tallar

  En svampsjukdom som angriper tall har för första gången upptäckts i Sverige av forskare vid SLU. Fynden har gjorts på bergtall. Eftersom barren gulnar förlorar träden tillväxt och riskerar på längre sikt att dö. I värsta fall kan sjukdomen få spridning till den vanliga tallen.

   En svampsjukdom som angriper tall har för första gången upptäckts i Sverige och Skandinavien av forskare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Fynden har gjorts på bergtall (Pinus mugo).
  En svampsjukdom som angriper tall har för första gången upptäckts i Sverige och Skandinavien av forskare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Fynden har gjorts på bergtall (Pinus mugo). FOTO: Michelle Cleary/SLU

  Bergtall (Pinus mugo) är ett vanligt exotiskt trädslag i parker, trädgårdar och andra planteringar. Trädet är populärt för sitt låga växtsätt och för att det är tålig växt som klarar kärva klimatlägen. Men den är också inkörsport för sjukdomar.

  ”Vi undersöker nu närområdet för att se i vad mån fler träd är angripna”, säger forskaren Michelle Cleary, som gjorde fyndet i närheten av sin arbetsplats vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU Alnarp.

   Michelle Cleary, forskare, SLU Alnarp.
  Michelle Cleary, forskare, SLU Alnarp. FOTO: SLU

  ”De angripna träden finns i Alnarpsparken, vilket är ganska typiskt. Import av växter till parker och trädgårdar är en vanlig inkörsport för skadegörare. De följer med som fripassagerare på importerade plantor. Väl på plats i sin nya miljö kan de sprida sig till andra växter”, säger Michelle Cleary i ett pressmeddelande.

  En analys visar att bergtallen i Alnarp har fått svampangrepp av parasiten Lecanosticta acicola. Till att börja med blir spetsen på barren brungula. Efter hand gulnar en allt större del av barrmassan.

  Kan spridas till vanlig tall

  Lecanosticta acicola bedöms som en invasiv skadegörare som har lätt att sprida sig. Angrepp likt det som nu kartlagts i Alnarpsparken har noteras i flera botaniska trädgårdar i Baltikum. Nyligen har forskare i Estland visat att svampsjukdomen kan spridas från bergtall till vanlig tall.

  Michelle Cleary och Johanna Witzell, forskare inom området skogspatologi på SLU Alnarp, är oroade över utvecklingen.

  ”Angreppen är anmälda till Jordbruksverket och förhoppningsvis är de avgränsade till fyndplatsen i Alnarp. Men det här är en tickande bomb. Handeln med växter är dåligt kontrollerad och vi vet att det är en inkörsport för skadegörare. Dels behöver kontrollen skärpas, dels behövs bättre resurser att snabbt analysera och vidta åtgärder när nya skadegörare upptäcks”, säger Johanna Witzell.

   Johanna Witzell, forskare, SLU.
  Johanna Witzell, forskare, SLU. FOTO: SLU

  Relaterade artiklar

  Till toppen