Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 5 september 2019

  Ny metod kan ersätta nyckelbiotoper

  Skogsstyrelsen bör helt upphöra att registrera nyckelbiotoper och i stället utveckla en ny metod för att samla kunskaper om höga naturvärden. Det framgår av en intern rapport som sajten Altinget tagit del av.

   Herman Sundqvist vill till Altinget inte kommentera den interna rapport som föreslår att nyckelbiotopsregistreringen upphör helt.
  Herman Sundqvist vill till Altinget inte kommentera den interna rapport som föreslår att nyckelbiotopsregistreringen upphör helt. FOTO: Veronika Lax

  Det finns starka skäl för Skogsstyrelsen att överge nyckelbiotopsbegreppet och upphöra med registreringen av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar. Det framgår av utkastet till en intern rapport från Skogsstyrelsen, och som Altinget tagit del av.

  Ett tungt skäl till att helt sluta registrera nyckelbiotoper är att skifta fokus från en utdragen och infekterad debatt, där Skogsstyrelsen fått en ofrivillig roll i skogsbrukets miljöcertifieringar, till arbetet med att utveckla och bevara naturvärden i skogen.

  Behovet finns kvar

  Att regeringen före årsskiftet valde att lägga ned den stora nationella nyckelbiotopsinventeringen kan också tolkas som att legitimiteten för övrig registrering av nyckelbiotoper minskat, skriver myndigheten i sin rapport. Dessutom konstateras att Skogsstyrelsen misslyckats med uppdraget att skapa en ökad samsyn kring arbetssättet med nyckelbiotoper.

  Men för att kunna genomföra landets skogs- och miljöpolitik finns fortfarande ett behov av samlade kunskaper om naturvärdena i skogen. Om Skogsstyrelsen upphör med nyckelbiotopsinventeringen behöver därför andra arbetssätt utvecklas, enligt rapportförfattarna.

  Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör, avböjer att kommentera rapporten till Altinget, detta med hänvisning till att den ännu inte presenterats för myndighetens styrelse.

  Relaterade artiklar

  Till toppen