Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 14 januari

  Ny indexkarta visar risken för angrepp

  En femtedel av skogarna i södra Sverige riskerar att drabbas av angrepp av granbarkborre. Det visar Skogsstyrelsens nya indexkarta som nu finns tillgänglig på deras webbplats.

   Ju mörkare färg i riskindexkartan, desto större är risken att skogen drabbas av angrepp av granbarkborre. Skogar som inte visas i riskindexkartan bedöms löpa mycket låg risk att drabbas av angrepp.
  Ju mörkare färg i riskindexkartan, desto större är risken att skogen drabbas av angrepp av granbarkborre. Skogar som inte visas i riskindexkartan bedöms löpa mycket låg risk att drabbas av angrepp. FOTO: Skogstyrelsen

  I fjol orsakade granbarkborre skador på uppåt 7 miljoner kubikmeter skog till ett värde av flera miljarder kronor. För att rädda virkesvärden är det viktigt att nya angrepp upptäcks och bekämpas så snabbt som möjligt. Därför har Skogsstyrelsen utvecklat en karta som visar risken för angrepp i olika områden.

  Kartan bygger på geografiska data och satellitbilder som bland annat bearbetats med artificiell intelligens.

  Länk: Här kan du se Skogsstyrelsens karta

  Liknande egenskaper

  – Baserat på avverkningsanmälningar där markägare angett att det funnits angrepp och andra observationer har angreppens positioner matats in i programmet. Med hjälp av artificiell intelligens har modellen sedan gått igenom flera olika kartskikt för att hitta skogar med liknande egenskaper, säger Alice Högström, projektledare på Skogsstyrelsen.

  – De viktigaste faktorerna visade sig vara hög volym gran – inte helt överraskande – samt närhet till hyggen, markfuktighet och avstånd till tidigare angrepp.

  Närhet till avsatt skog är en faktor som har debatterats, är det något ni studerat?

  – Nej, avsatt skog har behandlats på samma sätt som annan skog.

  Vad ska man då som skogsägare göra om det finns högriskområden på fastigheten?

  – Gå ut och leta efter tecken på angrepp, speciellt viktigt är att kolla i anslutning till tidigare angrepp. Om man hittar granbarkborrar kan man kontakta Skogsstyrelsen för rådgivning om det är bäst att jobba med sök och plock eller om allt bör avverkas.

  För närvarande finns riskindexkartan i Skogsstyrelsens öppna karttjänster på deras webbplats samt i den mobila appen. I början på februari ska den även gå att nå via skogsägarnas Mina sidor.

  – Den kommer även finnas som öppen, nedladdningsbar data för till exempel skogsbolag som vill använda den i sin verksamhet. Det här är en efterfrågad produkt, och vi hoppas att skogsägarna hittar till den, säger Alice Högström.

   – Det här är en efterfrågad produkt, och vi hoppas att skogsägarna hittar till den, säger Alice Högström om den nya riskindexkartan för angrepp av granbarkborre.
  – Det här är en efterfrågad produkt, och vi hoppas att skogsägarna hittar till den, säger Alice Högström om den nya riskindexkartan för angrepp av granbarkborre. FOTO: Skogsstyrelsen och Fredrik Persson/TT

  Södra Sverige

  Kartan täcker länen Västmanland, Örebro, Södermanland, Västra Götaland, Östergötland, Jönköping, Kalmar, Halland, Kronoberg, Blekinge och en del av Skåne. Län med en stor andel av skogarna i de högsta riskklasserna är Blekinge, Västmanland och Jönköping, men kartan visar att en femtedel av skogarna i södra Sverige riskerar att drabbas av angrepp.

  – Förhoppningen är att vi ska kunna utveckla riskindexkartan för flera län, men just nu fanns bara budget för de södra delarna. Vi har fått riktade medel på 30 miljoner kronor per år i tre år för att arbeta mot skogsskador, där utveckling av digitala hjälpmedel är en aktivitet. 2020 är det stort fokus på granbarkborre men på sikt vill vi också se över möjligheterna att göra riskindex för andra skadegörare, som insekter och svampsjukdomar.

  Uppdateras

  Riskindexkartan för granbarkborre ger en ögonblicksbild av angreppsrisken. Vissa faktorer är ganska stabila, som till exempel markfuktighet och trädslag. Andra kan ändras snabbare, exempelvis närheten till angrepp eller hyggen.

  – Vi kommer att uppdatera kartan 1–2 gånger per år genom att plocka bort genomförda avverkningar, säger Alice Högström.

  Skador av granbarkborre:

  Totalt har nästan 6,7 miljoner kubikmeter skog skadats av granbarkborre under 2019, fördelat på 4,7 miljoner kubikmeter i Götaland och 1,9 miljoner kubikmeter i Svealand. Värdet av det skadade virket uppskattas till nära 3 miljarder kronor.

  Källa: Skogsstyrelsen

  Relaterade artiklar

  Till toppen