Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 8 mars 2013

  Norrskogs vinst borta med vinden

  Stormen Gudruns framfart slog hårt mot Norrskog, vars operativa rörelseresultat för 2012 slutade på minus.

  Blåst på vinsten. Stormen Gudrun slog hårt mot skogsägarna - och Norrskogs rörelseresultat.
  Blåst på vinsten. Stormen Gudrun slog hårt mot skogsägarna - och Norrskogs rörelseresultat.

  Koncernen gick back med 42 miljoner kronor, att jämföra med föregående års rörelseresultat om 19 miljoner kronor.

  Belastade resultatet

  Enbart arbetet efter stormen har belastat koncernens resultat med 33 miljoner kronor, skriver Norrskog i ett pressmeddelande.

  Utöver Gudrun anges vikande konjunktur i Europa i kombination med en stark krona som bidragande orsaker till de röda siffrorna.

  Koncernens nettoomsättning landade på 1 809 miljoner kronor, (1 824 miljoner kronor).

  Starkt finansnetto

  Rörelseresultatet för föreningen uppgick till -26 miljoner kronor (22 miljoner).

  De 1 500 ägarna kan dock glädja sig åt ett starkt finansnetto, som för föreningen blev +16 miljoner kronor (-29 miljoner).

  Detta beror till största utsträckning på den framgångsrika kapitalförvaltningen som redovisar en avkastning för året på 11 miljoner kronor.

  Tidigare nedskrivningar på finansiella placeringar har dessutom kunnat återförtas, uppger Norrskog.

  Ökade virkesvolymer

  Virkesfångsten slutade på 1 576 000 (1 518 000) fastkubikmeter, vilket är en ökning för fjärde året i rad.

  Kassaflödet blev +26 miljoner kronor (+59) till följd av ökad medlemsinlåning och positiv förändring i rörelsekapital.

  Den finansiella ställningen uppges vara mycket god, med en kassalikviditet som ökat från 128 till 132 procent.

  Dessutom finns stora substantiella tillgångar i form av egen skog där marknadsvärde avsevärt överstiger det bokförda värdet, påpekar Norrskog.

  Relaterade artiklar

  Till toppen