Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 4 mars

  Norra Skog i linje med förväntningarna

  Första bokslutet efter fusionen mellan Norrskog och Norra Skogsägarna visar på ett resultat efter finansnetto på 1,6 miljarder kronor.

  FOTO: Norra Skog/Mikael Lundgren

  Norra Skog redovisar ett rörelseresultat på -95 miljoner kronor för 2020. Resultatet förklaras av flera engångsposter och kostnader knutna till fusionen.

  Men resultatet påverkades också av reserveringar kopplade till att marknadspriser på skogsråvara sänkts, något som minskat värdet av rotstående lager.

  Koncernen sålde samtidigt skogsfastigheter som ledde till ett finansnetto på 1,7 miljarder, varför resultatet efter finansnetto stannar på 1,6 miljarder kronor.

  Omsättningen under räkenskapsåret uppgick till 4,7 miljarder kronor, något högre än föregående år då föreningarna Norra Skogsägarna och Norrskog omsatte 2,8 respektive 1,7 miljarder kronor.

  ”Fusionen har således gått planenligt och vi är utan tvekan stärkta inför framtiden”, kommenterar Norra Skogs VD Pär Lärkeryd i bolagets bokslutskommuniké.

  Ökade volymer

  Den inmätta volymen blev 3,55 miljoner fastkubikmeter. Det är 4 procent över föregående årsvolymer för de fusionerade föreningarna.

  Den totala produktionen blev 836 000 kubikmeter sågad vara och 182 000 kubikmeter byggprodukter.

  Produktionen lades ned vid Östavall vid halvårsskiftet, därefter koncentrerades tillverkningen till de tre kvarvarande sågarna i Hissmofors, Sävar och Kåge.

  När det gäller byggprodukter ladess den produktionen ned i Sävar, och koncentrerades till Hissmofors, Hammerdal och Kåge.

  ”Produktiviteten i vår trämekaniska industri har tagit ett rejält kliv framåt tack vara att all produktion kunnat förläggas på tre enheter i stället för fyra. Överflyttningen av produktionen har fungerat väl och kvarvarande enheter gjorde riktigt bra ifrån sig under andra halvåret”, avslutar Pär Lärkeryd.

  Även medlemsantalet ökade under året, med 113 nya medlemmar stannade siffran på 27 343 medlemmar.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Läs mer om

  Till toppen