Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 12 november

  Godkända föryngringar på hög och stabil nivå

  Nio av tio föryngringar får godkänt i Skogsstyrelsens senaste uppföljning. För de som inte gör några åtgärder alls är chansen att få godkänt 60 procent.

   Nio av tio föryngringar får godkänt, men det skiljer lite mellan olika landsdelar.
  Nio av tio föryngringar får godkänt, men det skiljer lite mellan olika landsdelar. FOTO: Hans Dahlgren

  Skogsstyrelsens senaste utvärdering av återväxternas kvalitet visar på en hög och stabil nivå: De senaste tre åren har i medeltal 91 procent av föryngringarna fått godkänt vad gäller antal huvudplantor och maximal andel luckor per hektar.

  Stadigt bättre

  Sedan millennieskiftet har föryngringarnas kvalitet sakta men säkert förbättrats, från en nivå runt 70 procent godkända föryngringar. Dessutom har skillnaden mellan enskilda och övriga ägare jämnats ut. Vid millennieskiftet hade de enskilda ägarna runt 10 procentenheter sämre utfall än övriga ägare, men sedan 2015 har bägge grupperna samma resultat.

  Allra bäst lyckas skogsägarna i Svealand, med 95 procent godkända föryngringar, följt av Norra Norrland (94 procent), Götaland (91 procent) och Södra Norrland (88 procent godkänd areal).

  Mycket markbereds

  92 procent av arealen markbereds före föryngring, men även här finns regionala skillnader. I Norrland markbereds så gott som 100 procent, i Svealand 90 procent och i Götaland 74 procent av föryngringarna.

   Markberedning, plantering och tall, det är det vanligaste vid föryngring i Sverige. Fast det planteras också en hel del gran, som på bilden.
  Markberedning, plantering och tall, det är det vanligaste vid föryngring i Sverige. Fast det planteras också en hel del gran, som på bilden. FOTO: Hans Dahlgren

  Vanligaste, och mest framgångsrika, föryngringsmetod är plantering. Det används på 85 procent av arealen och 92 procent av planteringarna godkänns. 89 procent av de sådda föryngringarna får godkänt, men sådd används bara på några procent av arealen, framför allt i Norrland. För 20 år sen användes naturlig föryngring på drygt 30 procent av arealen men den andelen har nu krympt till 10 procent, varav 83 procent godkänns. På 1 procent av arealen görs inga föryngringsåtgärder alls och där godkänns 59 procent.

  Mera tall

  I genomsnitt finns 2 466 huvudplantor per hektar, 44 procent är tall och 38 procent gran. Huvudplantor av tall har ökat något de senaste åren, medan de har minskat för gran. 14 procent av huvudplantorna är björk, och totalt av huvudplantorna utgör löv 15 procent.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen