Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 28 oktober

  SCA:s bioplaner överklagas

  Naturvårdsverket överklagar SCA:s tillstånd för bioraffinaderiet i Östrand. Frågan ligger nu hos Mark- och miljööverdomstolen.

   I direkt anslutning till massafabriken i Östrand vill SCA bygga ett stort bioraffinaderi med en kapacitet på 200 000 ton biobränsle per år. Men nu har Naturvårdsverket överklagat mark- och miljödomstolens ja till byggplanerna.
  I direkt anslutning till massafabriken i Östrand vill SCA bygga ett stort bioraffinaderi med en kapacitet på 200 000 ton biobränsle per år. Men nu har Naturvårdsverket överklagat mark- och miljödomstolens ja till byggplanerna. FOTO: SCA

  Den sista september sa mark- och miljödomstolen i Östersund ja till SCA:s planer på att bygga ett bioraffinaderi kopplat till Östrands massabruk i Timrå. Men nu har Naturvårdsverket överklagat beslutet.

  Myndigheten vill att det ska vara ett krav att anläggningen ska utformas och drivas med hög energieffektivitet. En skrivning som saknas i mark- och miljödomstolens beslut.

  Naturvårdsverket vill också att kraven på energihushållningsplanen ska vara tydligare. Myndigheten vill nu att den ska innehålla hur bolaget jobbar med energieffektivisering och bränsleval.

  Tidsfråga

  Där ska också framgå vilka åtgärder som är tekniskt möjliga att genomföra samt vilka energibesparingar de kommer att ge och till vilken kostnad. Där ska också finnas en lista på vilka åtgärder som genomförts de senaste fyra åren och vilka åtgärder som är genomförbara kommande fyra år.

  Naturvårdsverket menar också att planen ska lämnas in fyra år efter idrifttagandet istället för fyra år efter igångsättningstidens slut. Inte minst på grund av att delar av verksamheten kan vara helt igångsatta vid olika tidpunkter och att det därför kan bli otydligt vilken tidpunkt som gäller.

  Blir process

  Men SCA tänker inte ge sig utan strid.

  – Vi kommer att processa om det här, säger SCA:s kommunikationsdirektör Björn Lyngfelt till ATL.

  – Naturvårdsverket kräver inte bara att få ställa upp villkor för verksamheten utan också styra exakt och i detalj hur den ska ske. Vilket är helt oacceptabelt.

  Enligt Björn Lyngfelt har Naturvårdsverket gjort i princip samma sak när det gäller SCA:s ansökan om att få utöka kapaciteten på pappersbruket i Obbola.

  – Men där har vi dragit igång arbetet innan processen är klar.

  Ska ni göra likadant i Timrå?

  – Det är ett antal steg på vägen innan vi kommit så långt. Det har också kommit in ett annat överklagande från några närboende som gäller den ökade bullernivån. Så vi måste göra en del mätningar där. Det är mycket som återstår innan vi kan börja bygga raffinaderiet. En hel del markarbeten inte minst.

  Relaterade artiklar

  Till toppen