Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 24 januari

  Naturskyddsföreningen: ”Det här kunde ha blivit bra”

  – Rapporten saknar trovärdiga konsekvensbedömningar med vetenskaplig förankring, säger Malin Sahlin från Naturskyddsföreningen, som reserverat sig mot Skogsstyrelsens produktionsrapport.

   – Det här hade kunnat bli riktigt bra, och jag beklagar att det inte blev det, säger Malin Sahlin.
  – Det här hade kunnat bli riktigt bra, och jag beklagar att det inte blev det, säger Malin Sahlin. FOTO: Ulf Aronsson/Privat

  Naturskyddsföreningen är också kritisk mot att samverkansgruppen som arbetat med rapporten varit alltför ensidig. Naturskyddsföreningen deltog, men många andra – ofta ideella – organisationer som bjöds in hade inte resurser att delta i det tre år långa arbetet.

  Nedröstad

  – Det har varit en konsensusprocess där jag har varit den enda avvikande rösten, och den blir ju tämligen lätt att rösta ner, säger Malin Sahlin, som anser att rapporten ska ses som en ren partsinlaga från skogsbruket.

  Hon anser att en ökad produktion inte får vara oförenlig med andra mål för skogen, och att det borde gå att öka produktionen utan att intensifiera skogsbruket ännu mer.

  – För att svara på hur det ska kunna göras hade en större del av forskarsamhället behövt tas in i arbetet. Skogsproduktionen rör hela det brukade landskapet och då måste man ta den hänsyn som krävs även till andra mål, inte minst landskapsperspektivet. Det går inte att jobba i stuprör med fokus på bestånd.

  Ramar saknats

  Vissa av förslagen i rapporten har föreningen inga invändningar emot i sak, men är kritiska mot exempelvis dikesrensning, gödsling och främmande trädslag. Sammantaget anser de att åtgärderna i rapporten inte ger vare sig en hållbar skogsproduktion eller ett skogslandskap som är motståndskraftigt mot framtida klimatutmaningar.

  – Produktionen måste ske inom vissa gränser och ramar. Om de ramarna hade satts från början och andra intressenter än skogsbruket hade haft möjlighet att medverka hade det här kunnat bli riktigt bra. Det hade varit häftigt om vi kommit fram till något som vi alla kunnat stå bakom, och jag beklagar verkligen att vi inte gjorde det, säger Malin Sahlin.

  Relaterade artiklar

  Till toppen